Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
BANER.jpg fa41051a6adfce62d7151533add8bcc2
biały.jpg 9e5b8a3d5d2afb09b7e6a3c2e92df416
Ukraina PL
[04-03-2022]
1 2 3 4 5 6 7 8

POMAGASZ UCHODŹCOM Z UKRAINY? SPRAWDŹ WAŻNE INFORMACJE I ADRESY

Pomoc ze strony mieszkańców Gminy Kozienice jest niesamowita. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i dobrym sercom schronienie i dach nad głową na terenie naszej gminy znalazło wielu obywateli Ukrainy. Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące możliwych form pomocy oraz osób, które tę pomoc zapewniają.

Infolinia Urzędu Miejskiego w Kozienicach, nr tel. 515 090 508

E-mail:


ZGŁOŚ POTRZEBY, ZAOFERUJ POMOC

https://pomocdlaukrainy.kozienice.pl/

Nr tel. 48 614 67 62

E-mail:


ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI, ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ITP.

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Kozienicach

26-900 Kozienice ul. Kopernika 8 lokal 30

przyjmuje dary  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 12.00 i od 17.00 do 19.00

zmiana godzin pracy  od dnia 4.04.2022, aż do odwołania 

codziennie w godz.8:00 do 12:00 i w środy w godz. 17:00- 19:00

przyjmujemy żywność o długim terminie, środki chemiczne, pampersy, nowe koce, śpiwory

Nie przyjmujemy odzieży używanej


POMOC UZYSKASZ W:

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

ul. Radomska 36, nr tel. 48 614 67 62

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30

Zgłoś się do Punktu po: ubrania, żywność długoterminową, artykuły higieniczne, pieluchy


POMOC MEDYCZNA

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach (pomoc całodobowa)

Al. Wł. Sikorskiego 10

Nr tel. 48 679 71 00

Lekarska Spółka Partnerska "Familia" w Kozienicach

ul. Rodzinna 24

Nr tel. 48 382 05 11

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Millenium" w Kozienicach

ul. Radomska 11

Nr tel. 48 389 35 34

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie" w Kozienicach

ul. Henryka Sienkiewicza 28

Nr tel. 48 614 30 30, tel kom. 509 006 633

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie" w Kozienicach

ul. Warszawska 55

Nr tel. 48 614 68 87, tel kom. 509 006 644

NZOZ ANIMED S.C. Przychodnia Rodzinna w Kozienicach

ul. Lubelska 40

Nr tel. 48 614 20 52

VITAL-MED MERITUM

Świerże Górne 55

Nr tel. 48 614 75 18


WAŻNE!

Bezpłatna opieka medyczna dotyczy obywatela Ukrainy posiadającego zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.


LEGALIZACJA POBYTU

Szczegółowe informacje o legalizacji pobytu dostępne są na stronie: www.ua.gov.pl

Całodobowa infolinia: 987 (obsługiwana również w języku ukraińskim)


EDUKACJA DZIECI

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół:

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało w języku polskim i ukraińskim zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół. Można je znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/.../informacja-dla-rodzicow-dzieci...

Informacja skierowana jest do rodziców uczniów przybywających z Ukrainy i zawiera procedurę postępowania przy zapisie dziecka do szkoły.

W oparciu o powyższe zasady Gmina Kozienice informuje, że przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa w obwodzie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje je z urzędu. Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, rodzic lub dyrektor kontaktuje się z urzędem gminy, w której mieszka dziecko, celem wskazania szkoły, w której będzie mogło się uczyć.

Jeśli dziecko nie posiada dokumentów z dotychczasowej nauki (świadectwa, zaświadczenia itp.), jego przyjęcie nastąpi w oparciu o oświadczenie rodzica o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało. Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.


POMOC PSYCHOLOGICZNA

Zgłoś potrzebę indywidualnej pomocy psychologicznej:


TŁUMACZ POLSKO-UKRAIŃSKI

Zgłoś potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza:


POMOC PRAWNA

http://www.oraradom.pl/1154-2/


POMOC NOTARIALNA

Kancelaria Notarialna Notariusz - Katarzyna Szeląg-Wiśniewska

Nr tel. 48 614 20 20,  tel kom. 606 424 542


Bieżące informacje na temat #napomocUkrainie:

www.kozienice.pl

https://www.facebook.com/kozienicegmina/

https://www.facebook.com/CUSKOZIENICE/


 WNIOSKI O REFUNDACJĘ KOSZTÓW Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY PRZEDŁUŻENIE DO 120 DNI

40 zł za osobę dziennie to kwota z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Świadczenie jest przyznawane za okres nie dłuższy niż 120 dni za faktyczne zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobie, która przekroczyła polsko- ukraińską granicę po 24 lutego br. i jest wypłacane z dołu, na podstawie wniosku osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe lub innego podmiotu.

Jeśli osoba zapewnia obywatelowi Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie w okresie od 24 lutego br. i nadal zamierza je zapewniać, to może wniosek złożyć już teraz – otrzyma wówczas świadczenie wyłącznie za czas do momentu wypełnienia wniosku, a na pozostały okres może złożyć kolejny wniosek/wnioski w terminie późniejszym. Może także poczekać i w terminie późniejszym złożyć jeden wniosek obejmujący cały okres zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy (świadczenie jest wypłacane za okres nie dłuższy niż 120 dni).

Wniosek o przyznanie świadczenia do pobrania poniżej oraz w pokoju nr 17 w Urzędzie Miejskim w Kozienicach ul. Parkowa 5.

WNIOSEK

Do wniosku należy załączyć Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przebywających pod wskazanym adresem oraz w przypadku osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa domowego (np. akt własności, rachunek za energię elektryczną, decyzję podatkową, itp.)

KARTA

Tablica transliteracyjna alfabetu ukraińskiego

Wypełnione dokumenty można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Kozienicach (ul. Parkowa 5). 

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej pokój nr 17 - nr tel. 48 611 71 74.

Każdy wniosek, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od jego złożenia. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona  od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli
w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje. Świadczenia nie pozyska również osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Chodzi tu zarówno o zapłatę przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu.

Podstawy Prawne:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz.U. z 2022 r. Poz. 583

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty – Dz.U. z 2022 r. Poz. 605

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi – Dz. U. z 2022 r. Poz. 608.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Zasób 2@KOZIENICE.png 1d68338d34f197ca22e4af9f36686d4b
kamera online.jpg cf720d6c0c5bd935077f9e3a103f06f0
w sieci.jpg adb17ed357a78163217fa12f6425b3a2
Ukraina UA.jpg abfe29dbb3198c35cf6eb6be6f9a2df2
Ukraina PL.jpg 62020a97fbc603881873756859d781cb
NIANIA.jpg bce86ef32e2b56b9a8b725da2d589cd9
ekokozienice.jpg 26d5c41012d344d338da2a1b6673a969
RPOWM.jpg 465bf91faa616ff3d013cdbd38dfe458
aktywność.jpg c89cdfe4528a632a09146590d93e502a
turystyczne2.jpg 7c7093bd9087bb43b1c173584e5bb4f3
Elektromobilność.jpg dafc34cb1cc2f06a198f5baea5936f1b
sesje.jpg a475779d824c9a2ed28d85a95828073e
Bez nazwy-1.jpg 5bb9b3cead5c199f70cdf510c2d50d38
b3.jpg c91b93a943f6c4688be1cd85eeb61369
OŚWIETLENIE.jpg 024f93eb23a8edf2d56500db1212b21c
Bez nazwy-1.jpg 040b0975b968489576892449741919d1
podatek1.jpg edc3bf63819560e2292b8f599a29d9dc
sip.jpg bd6c52a8ebf3d0f749ee32adb38a6e27
metrobus.jpg 992989f4a80f285833afe46b70e237c3
inwentaryzacja.jpg df8272fcdbc4f619a26ef5b8e98c9146
pomoc.jpg c893ba1a4681a833c98c48aa6906e991
Rodo.jpg b583ed6d00e965c2bafa9057e279229d
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg b169af2c201923f2a3dab1b5a73bf584
ban2bb.jpg a9318b53573b5d06ba4d5cde09578833
ban3bb.jpg 4f76480321e4b621520765b097811a32