Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
baner na stronę urzędu gminy 750x100.jpg e532d1fbf363f38c9e2ad1fcc0572dd1
Cmentarz "Parafialny"
[17-09-2020]
1 2 3 4 5 6 7 8

Małgorzata

Pytanie:

Panie burmistrzu czy pan naprawdę nie wie że cmentarz "Parafialny" jest komunalny i w regulaminie tegoż jest mowa o pisemnej zgodzie władz miasta na wszelkie "ozdóbki". Oj niewiele się zmieniło w urzędzie, chyba rządzą tam w istocie te same osoby co przy poprzednim burmistrzu też sobie doskonale radziły.

 Czy nadal gmina nie ma interesu prawnego w odzyskiwaniu zagrabionych działek, czy nadal trwa okres ochronny dla właścicieli działek, którzy zasypują rowy melioracyjne , zakopują odpady budowlane i niszczą w ten sposób unikalny teren naturalnego rozlewiska w którym swego czasu (bo jeszcze w 2015r) żyły żółwie błotne?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Małgorzato.

Odpowiadając na Pani pytanie dotyczące utrzymania Cmentarza Parafialnego informuje, iż Zarządcą Cmentarza Parafialnego jest Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice. Na terenie Cmentarza obowiązuje „Regulamin korzystania z Cmentarza Parafialnego”, który określa ogólne postanowienia, prawa i obowiązki Zarządcy. W przypadku naruszenia Regulaminu oraz funkcjonowania Cmentarza Parafialnego, Zarządca Cmentarza przyjmuje wszelkie skargi i wnioski w siedzibie w dni robocze od godziny 7 00 do 15 00 przy ulicy Przemysłowej 15 w Kozienicach. W związku z powyższym proszę o nieprawidłowościach poinformować w/w podmiot.

Odnosząc się do urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z  tych zasobów, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu, proszę  interweniować u zarządcy urządzeń wodnych lub właścicieli tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Kozienicach ul. Kochanowskiego 27 lub do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Zwoleniu ul. Generała Władysława Sikorskiego 15 oraz osób prywatnych będących właścicielami terenów prywatnych przez które przebiegają rowy melioracyjne.

Jednocześnie informuję, że do obowiązków właścicieli nieruchomości należy zbieranie oraz pozbywanie się zebranych w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Kto nie wykonuje powyższych obowiązków podlega karze grzywny. Postępowanie w tych sprawach, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W związku z powyższym w przypadku zauważenia nieprawidłowości zgodnie z właściwościami wskazane jest kierowanie spraw  do stosownych organów, w przypadku Gminy Kozienice do Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski - Burmistrz Gminy Kozienice

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
platforma.png c12c70f97a730dec7edbe6e00e02e6da
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg e36082e6ec51920b034895d52d6a4516
ekokozienice.jpg ae647e854379f609dd1bfbc651e6494a
RPOWM.jpg 68314e30dd785167991643070635b7bd
aktywność.jpg f591735fe8c88ee196a54faf8efa9117
turystyczne2.jpg c2dbd76139223fb9b351f9571761fb81
PSE1.jpg 21544ac66fe94ce57e020831702aee69
enea.jpg a2fc864fdaef0860045950f99c74525e
Elektromobilność.jpg 1a953e86a07508e2ffd56af4f8d5695b
sesje.jpg 86a21f90895675e871bce565aa77c943
Bez nazwy-1.jpg 4b99bc6a8f988243f692aaeb3a1f896c
b3.jpg 98d270504d9c020a2882a785858aa27e
podatek1.jpg c0607947e79217d0e12d882be38db1ad
sip.jpg a97ebce1dce10ed08fd12b1c38dfdf13
metrobus.jpg 96c74245a82794b47c993f74a380ea09
pomoc.jpg 231775d8affc7e729a0961cff9b76d73
KOU.jpg d21046a702beaf872fb9a7906f1121f5
Rodo.jpg 737693881166d53ec64450043cf089bb
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg d78628f2ffd9e285319c115351ff60bf
ban2bb.jpg f44a7830f4f82708ac775a02c201a5ee
ban3bb.jpg 4ec214d3ff5fc1462e265b6c946a3517