Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
BANER.jpg fc5ae3d9849e9d08d5c4abfd9ef508ba
biały.jpg 29e8ce0884c185f0f6c1ba8a2d20b2c3
Programy dla mieszkańców
[06-07-2020]
1 2 3 4 5 6 7 8

USUŃ AZBEST- my go zutylizujemy

Na skutek emisji do powietrza włókien azbestu z uszkodzonych wyrobów zawierających azbest oraz ich odpadów, jak również z tzw. „dzikich” wysypisk  (głównie w lasach) , powstaje ogromne zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Niestety na wielu budynkach i fasadach nadal zobaczyć można wyroby zawierające szkodliwy azbest. Możesz go usunąć, jednak azbestu nie wolno usuwać samodzielnie! Demontażem mogą się zajmować wyłącznie wyspecjalizowane ekipy.

Gmina Kozienice finansuje usługi odbioru, transportu i zagospodarowania wyrobów zawierających azbest z terenu całej gminy w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kozienice”.

                                                                                                     źródło fot.: gmina Sieciechów

Jakie z tego mamy korzyści?           
Usunięcie wyrobów zawierających azbest przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne przyczyniające się do:

  •  zmniejszenia emisji włókien azbestu;
  •  uzyskania poprawy ochrony zdrowia mieszkańców;
  •  poprawy wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego;
  •  wzrost atrakcyjności agroturystycznej terenów wiejskich.

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" wskazał wymogi dot. odbioru azbestu:

  • posiadacz wyrobów zawierających azbest na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, zobowiązany jest do zgłoszenia w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Kozienicach zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku;
  • usługa odbioru, transportu i zagospodarowania wyrobów zawierających azbest będzie zrealizowana przez Gminę Kozienice po wcześniejszym złożeniu przez posiadacza wniosku wraz z wymaganymi dokumentami;
  • wniosek o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozienice dostępny jest na stronie internetowej www.kozienice.pl

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest przedkłada corocznie w terminie do dnia 31 stycznia „Informacje o wyrobach zawierających azbest” odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

1. Informację o wyrobach zawierających azbest, sporządza się w dwóch egzemplarzach:

  • jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;
  • drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

2. Druk informacji o wyrobach zawierających azbest dostępny jest na stronie www.kozienice.pl

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Zasób 2@KOZIENICE.png ea00005f3d14921100ae9565598085dd
kamera online.jpg 8959c50c1a3c44fcf8e1764f10552818
w sieci.jpg 8e68b360c77e1619913944becc379e0f
Ukraina UA.jpg 2985bf8e4b25e9c3ceba980ac86fd6be
Ukraina PL.jpg 8743f4a766cd84057fe51b7d0b543ea6
NIANIA.jpg b0565fb2f7bfdf834fd8aaade0e56d9d
ekokozienice.jpg b9e535331efc7b72b974ab2e41ad8059
RPOWM.jpg f8ca4b4889a7f14e761cb2b06adaa673
aktywność.jpg 4063bac4d2e8081e6cb91cd3fbcf1b8c
turystyczne2.jpg 0c26919c13026b81654806fc078ddd75
Elektromobilność.jpg e079f29c9d8b9fc6430a8fc7fae9f282
sesje.jpg efe7ffdb92c861d9180dd1e73051a7c0
Bez nazwy-1.jpg 22ca794cc58edfccea17462ee57c6b9a
b3.jpg 7b1be5cbe56af43e23e0cad88658c6a7
OŚWIETLENIE.jpg a351a0ba83cda4a55f4c5210849bb9f3
Bez nazwy-1.jpg fc214883986df0d63abf6c1c6f8f2c2a
podatek1.jpg 0975e284a9a169c028d8c5f10e81c7d4
sip.jpg ca12613de2974444190306b47f38656a
metrobus.jpg bf1c332760a8b41d99c70bac0930beb3
inwentaryzacja.jpg 16a76cb66abccd3a55c9d1443ad0b91e
pomoc.jpg d871bc3b4524db1ec94487a5089c6cd9
Rodo.jpg 617d1e093d28a4a46a7f5367514477b3
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 632b4f401347be0bf70823f827223fba
ban2bb.jpg 41ddbb5d25189645e64d29b73275be77
ban3bb.jpg 8dc75f9298a45e6522ddceb34ee9e401