Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg ca2891a4829ef414fe99db710b36ce6c
kamera.jpg 1289fc982ceacfc50c78cbe0f84ca9ce
szczepimy się.jpg 7c44d3b9179dfc3c7c4b76778cc873a2
Programy dla mieszkańców
[06-07-2020]
1 2 3 4 5 6 7 8

USUŃ AZBEST- my go zutylizujemy

Na skutek emisji do powietrza włókien azbestu z uszkodzonych wyrobów zawierających azbest oraz ich odpadów, jak również z tzw. „dzikich” wysypisk  (głównie w lasach) , powstaje ogromne zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Niestety na wielu budynkach i fasadach nadal zobaczyć można wyroby zawierające szkodliwy azbest. Możesz go usunąć, jednak azbestu nie wolno usuwać samodzielnie! Demontażem mogą się zajmować wyłącznie wyspecjalizowane ekipy.

Gmina Kozienice finansuje usługi odbioru, transportu i zagospodarowania wyrobów zawierających azbest z terenu całej gminy w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kozienice”.

                                                                                                     źródło fot.: gmina Sieciechów

Jakie z tego mamy korzyści?           
Usunięcie wyrobów zawierających azbest przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne przyczyniające się do:

  •  zmniejszenia emisji włókien azbestu;
  •  uzyskania poprawy ochrony zdrowia mieszkańców;
  •  poprawy wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego;
  •  wzrost atrakcyjności agroturystycznej terenów wiejskich.

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" wskazał wymogi dot. odbioru azbestu:

  • posiadacz wyrobów zawierających azbest na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, zobowiązany jest do zgłoszenia w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Kozienicach zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku;
  • usługa odbioru, transportu i zagospodarowania wyrobów zawierających azbest będzie zrealizowana przez Gminę Kozienice po wcześniejszym złożeniu przez posiadacza wniosku wraz z wymaganymi dokumentami;
  • wniosek o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozienice dostępny jest na stronie internetowej www.kozienice.pl

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest przedkłada corocznie w terminie do dnia 31 stycznia „Informacje o wyrobach zawierających azbest” odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

1. Informację o wyrobach zawierających azbest, sporządza się w dwóch egzemplarzach:

  • jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;
  • drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

2. Druk informacji o wyrobach zawierających azbest dostępny jest na stronie www.kozienice.pl

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
NSP_KOLOR.png 1d120f8b2dd6e63d219369310a2c34ff
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg d91d954941eb2833635164358fdbbea6
ekokozienice.jpg 90d9f42494d95ddea9432da96aa45361
RPOWM.jpg 331d253165614e68967ef338b7cdd899
aktywność.jpg d7a09b200ef185b6fe8f6843782d1778
turystyczne2.jpg 0cd5370b7fe692784e3f215183bd2593
PSE1.jpg ded9dacd78c509ff95324ed3976b2e00
enea.jpg d2d9320c3e4171cfaa179d1926c43ab8
Elektromobilność.jpg bb6750cfef3d05224e3a65d4205688b0
sesje.jpg 45544430ec15401422d2c95f439b5f95
Bez nazwy-1.jpg d2b0ad9e8d8007fed21ecdd72e9d4cec
b3.jpg 271714fc6e5f3544abae7b8e230a8891
podatek1.jpg e851093804ca8d4da8f4befb2d97bf72
sip.jpg ed2b31a9db2613b678cf6a8690d15d6c
metrobus.jpg 27b75e0bc7a2b065a22e31c566698ac4
pomoc.jpg a024a25774b54844af5877c94f3e25fe
KOU.jpg d8768b0afd202b47974b811c1174155f
inwentaryzacja.jpg 58aaa2c64ad66ef4ccf6cc463cc5f1ad
Rodo.jpg c2508388948f43ff28dcbb0009e46967
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg fb57080a177809ad0f0eec52d3b31e75
ban2bb.jpg 6c036b7f3d3b677588a5c4dfcdc0ca66
ban3bb.jpg 07ee316109eb2dee8e8d22ee38c63872