Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
baner na stronę urzędu gminy 750x100.jpg f1a0ee60644610aa42aa474a6067dbb1
Przetarg na budowę ul.Wesołej w Nowinach
[18-06-2020]
1 2 3 4 5 6 7 8

Łukasz

Pytanie:

Panie Burmistrzu - jako mieszkańcy ul. Wesołej w Nowinach jesteśmy bardzo szczęśliwi z racji budowy w/w drogi (http://bip.kozienice.pl/przetarg/5255/wi-7011-1-2-2018) - czekaliśmy długo. Ale proszę o wytłumaczenie kiedy, jak i dlaczego bez naszej wiedzy(czyt. informacji dla nas) zmienił się plan zagospodarowania przestrzennego.

Według dotychczasowego planu (dołączam w załączniku) droga 2G\L (ul.Wesoła) nie posiada bezpośredniego wjazdu z K\G79 (ul.Zwoleńska). I tak też mieliśmy w warunkach zabudowy tej ulicy. Przy podziale działek również byliśmy zmuszeni do oddania na pas zieleni działek nr 862/4, 864/4, 866/4, 868/4 . Według naszych danych bezpośredni wjazd na ul.Wesołą powinien być na wjeździe do drogi 7G\D (ul.Urocza).

Odpowiedź:

Szanowny Panie Łukaszu.

Odpowiadając na Pana pytanie, przesłane drogą elektroniczną, w sprawie braku połączenia drogi 2G/L (ul. Wesoła) z drogą K/G79 (ul. Zwoleńska) informuję, że projektowany układ komunikacyjny terenów położonych w Nowinach określa obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowiny, uchwalony uchwałą Nr VII/29/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 lutego 2011r. Drogi oznaczone w w/w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 02KDL, 41KDD, 44KDD, 45KDD, obsługujące tereny usług oznaczone symbolem 1U/P i tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone w planie  symbolami 7MN, 15MN, 20MN komunikowane są do drogi oznaczonej symbolem 03KDL. W/w droga przebiega równolegle do pasa drogowego drogi krajowej nr 79 (ul. Zwoleńska). Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie rozstrzygał o lokalizacji włączenia w/w sieci dróg lokalnych do drogi krajowej nr 79 (ul. Zwoleńska ). Informuję, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego był uzgadniany z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Zarządca drogi w piśmie znak GDDKiA_O/WA-P.1.2.-400p/353/07 z dnia 19.10.2007r. między innymi wskazał, że w zakresie zasad włączania ruchu lokalnego do drogi krajowej nr 79 należy stosować wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r. poz. 430). Jednocześnie informuję, że zgodnie z podjętą decyzją władz miejskich poprzedniej kadencji projekt budowy dla tej drogi opracowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - tzw. spec ustawy drogowej. Ewentualna budowa drogi realizowana będzie na podstawie prawomocnej decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej. Jedną z przesłanek budowy tej dogi w tym trybie był fakt, że jedna z działek przewidzianych pod pas drogowy miała status drogi o nieuregulowanym stanie prawnym. Na mocy spec ustawy była możliwość jej przejęcia na majątek Gminy pod przyszłą budowę drogi. W trakcie opracowania projektu GDDKiA w Warszawie uzgodniła włączenie do DK 79. Jednocześnie zaznaczę, że art. 11i ust. 2 w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Biorąc powyższe pod uwagę plan miejscowy dla sołectwa Nowiny nie zmienił się w wyniku planowanej budowy drogi – ul. Wesołej. Zmiana planu miejscowego wymaga odrębnej i długotrwałej procedury o której Państwo zostaliby poinformowani.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
platforma.png 448297fd11b548803cf568e7152a43e2
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg 7a49712c7641c56a68662a3a601a0cb4
ekokozienice.jpg 5e7bfbc28ac69a2b4f824a276f4e1fdf
RPOWM.jpg 1e393f139382075b635dbe49ee567253
aktywność.jpg 87f44df0a70ac9d04c67515175c55991
turystyczne2.jpg 562d37803f845e85733dd5d1dbb90a35
PSE1.jpg 9dfe4657f911d46773e3c5fea23fa163
enea.jpg e9689396e9a29c53264d0f291a24661f
Elektromobilność.jpg 7378a87614e4f0fb97cb71d278eef416
sesje.jpg 0a8e42853a059167f2c08a3bff376fcf
Bez nazwy-1.jpg c95a0815fb95e4f9bd1bec981f345b2c
b3.jpg 225eec051c64fe50fb90872681b0c891
podatek1.jpg 302b17a199f44d581cab565d794a3691
sip.jpg 6e3cd3bd26f5c4dc12e98a07e66d31ec
metrobus.jpg 9b41acfe7e06e871c34e9ced15c517a1
pomoc.jpg 6b8a4854ded7572dd9ea9095baaef306
KOU.jpg e75560c667ee93c4d34594df25beaccf
Rodo.jpg 10c9f678a3f48447b26d48011c9741e1
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg f6de4fdfb829cff5734cadc3eb2301f3
ban2bb.jpg d2b55b330904c92cd7d51e546bf302cf
ban3bb.jpg 066b4479118c8ff27bf8133b5f7eb409