Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Przetarg na budowę ul.Wesołej w Nowinach
[18-06-2020]
1 2 3 4 5 6 7 8

Łukasz

Pytanie:

Panie Burmistrzu - jako mieszkańcy ul. Wesołej w Nowinach jesteśmy bardzo szczęśliwi z racji budowy w/w drogi (http://bip.kozienice.pl/przetarg/5255/wi-7011-1-2-2018) - czekaliśmy długo. Ale proszę o wytłumaczenie kiedy, jak i dlaczego bez naszej wiedzy(czyt. informacji dla nas) zmienił się plan zagospodarowania przestrzennego.

Według dotychczasowego planu (dołączam w załączniku) droga 2G\L (ul.Wesoła) nie posiada bezpośredniego wjazdu z K\G79 (ul.Zwoleńska). I tak też mieliśmy w warunkach zabudowy tej ulicy. Przy podziale działek również byliśmy zmuszeni do oddania na pas zieleni działek nr 862/4, 864/4, 866/4, 868/4 . Według naszych danych bezpośredni wjazd na ul.Wesołą powinien być na wjeździe do drogi 7G\D (ul.Urocza).

Odpowiedź:

Szanowny Panie Łukaszu.

Odpowiadając na Pana pytanie, przesłane drogą elektroniczną, w sprawie braku połączenia drogi 2G/L (ul. Wesoła) z drogą K/G79 (ul. Zwoleńska) informuję, że projektowany układ komunikacyjny terenów położonych w Nowinach określa obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowiny, uchwalony uchwałą Nr VII/29/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 lutego 2011r. Drogi oznaczone w w/w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 02KDL, 41KDD, 44KDD, 45KDD, obsługujące tereny usług oznaczone symbolem 1U/P i tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone w planie  symbolami 7MN, 15MN, 20MN komunikowane są do drogi oznaczonej symbolem 03KDL. W/w droga przebiega równolegle do pasa drogowego drogi krajowej nr 79 (ul. Zwoleńska). Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie rozstrzygał o lokalizacji włączenia w/w sieci dróg lokalnych do drogi krajowej nr 79 (ul. Zwoleńska ). Informuję, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego był uzgadniany z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Zarządca drogi w piśmie znak GDDKiA_O/WA-P.1.2.-400p/353/07 z dnia 19.10.2007r. między innymi wskazał, że w zakresie zasad włączania ruchu lokalnego do drogi krajowej nr 79 należy stosować wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r. poz. 430). Jednocześnie informuję, że zgodnie z podjętą decyzją władz miejskich poprzedniej kadencji projekt budowy dla tej drogi opracowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - tzw. spec ustawy drogowej. Ewentualna budowa drogi realizowana będzie na podstawie prawomocnej decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej. Jedną z przesłanek budowy tej dogi w tym trybie był fakt, że jedna z działek przewidzianych pod pas drogowy miała status drogi o nieuregulowanym stanie prawnym. Na mocy spec ustawy była możliwość jej przejęcia na majątek Gminy pod przyszłą budowę drogi. W trakcie opracowania projektu GDDKiA w Warszawie uzgodniła włączenie do DK 79. Jednocześnie zaznaczę, że art. 11i ust. 2 w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Biorąc powyższe pod uwagę plan miejscowy dla sołectwa Nowiny nie zmienił się w wyniku planowanej budowy drogi – ul. Wesołej. Zmiana planu miejscowego wymaga odrębnej i długotrwałej procedury o której Państwo zostaliby poinformowani.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg 7105c083783bb7cba5379ebf39f96790
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg 53042423a6a5582b35395e52913856b1
ekokozienice.jpg 645752b64a36775066e0a2bfc8f5625c
RPOWM.jpg 596fd930c3144e63dc670244f193aeab
aktywność.jpg ee967e18c531d57e5d5b4f7d9f389eef
turystyczne2.jpg 00de9bb962918419de7d1a704bf3d4d6
PSE1.jpg fedd026b78abf9d4560e60db06189dc2
enea.jpg b528de0afa3b0e7ddcddc19461cbbf1b
Elektromobilność.jpg e73436b5d4ff2f69770cb1846a825152
sesje.jpg 2c19916e91998bfe1bd2b50b14ff41ff
Bez nazwy-1.jpg 41fa3f3dbcf994e154a281b3a6ff28c0
b3.jpg 499bc6a1976ce76cc314d6c22ffb5b57
podatek1.jpg 2fb59f6a75fa1aa46e96f350f9cfd29c
sip.jpg 1655705a29d5332f7d0b666f3dd9f76a
metrobus.jpg 79aa77c85af3dea3fdf48193f7b88211
pomoc.jpg 5092b8bd9737c6817859110f849aff32
KOU.jpg 8c339d19b23dd18ecde11977f3b336bb
Rodo.jpg e28613fdc26b356dc550929469dfdfbb
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 9024384cdc1a9de9329d9d7c1f391220
ban2bb.jpg 1d6cbd396ebbefc73a336a695f2e7b6c
ban3bb.jpg d38dbc67946b5587498276ed84928a01