Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
baner na stronę urzędu gminy 750x100.jpg d8caee9496fb0b86a50d5df432620aac
Odbiór odpadów na terenie gminy Kozienice
[07-01-2020]
1 2 3 4 5 6 7 8

Jacek

Pytanie:

Dzień dobry. Dlaczego gospodarka kumunalna nie wywiązuje się z umowy odbioru odpadów wielkogabarytowych. W moim przypadku chodzi o opony od ciągnika rolniczego. Gospodarka kumunalna nie informowała o zmianie jakie zaszły w odbiorze odpadów.  Również w materiałach prasowych odbiorze odpadów na rok 2020 , (ulotkach) nie uwzglednia się żadnych zmian. Kierownik ZTOIUO w rozmowie telefonicznej poinformował mnie ze takie zmiany zostały wprowadzone co jest niezgodne z prawdą. Proszę o poruszenie tej sprawy. 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi.

Art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) jednoznacznie stanowi, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej systemu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina nie może z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej.

Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, opony od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowane zezwolenia.

Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania. Zużyte opony rolnicze można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon bądź prowadzących sprzedaż w momencie realizacji zakupu.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
platforma.png 43422a86c6f3c11e9b8e85a248d71cea
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg f494c604c4d4f6d2ba48852761e77ae6
ekokozienice.jpg f66171a240382aaa410e56b51a643bdd
RPOWM.jpg 06aa98a48ef588ebbcf85111f08a10a3
aktywność.jpg 45e903799f8d8552983b78eab6553cb6
turystyczne2.jpg 618442bb088516da8f813c02d53cac8d
PSE1.jpg 61bc1b4c604ca092453b87f86e951f29
enea.jpg 8785126951df0ab067f0afbf38a29d9e
Elektromobilność.jpg ddad5dc4aa8314f6f041b8baa30b2982
sesje.jpg 0aa8eb4870c3a4aad54e7a9b1bde7a62
Bez nazwy-1.jpg 3d94337181888f9204fddcb21eadb644
b3.jpg c34302356e68c19855ce918991b40753
podatek1.jpg d290022e3d6c083b5fc3d0f612960130
sip.jpg f1ba2d6ea75a1d16965dc9a7e5855186
metrobus.jpg 7d760ba9af8b3ae5522b6b117182aa4d
pomoc.jpg 161eab0099b87c11b6f51f39d86f9d74
KOU.jpg 22546712e0498dabc02457388c085164
Rodo.jpg 6c7484951508d6767b27c805c03656ed
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 9aca4ae06024076bfbf08dd186e3c718
ban2bb.jpg 513c49606eab07eb80d4dde639c2a26a
ban3bb.jpg 05515d6868e23e837ad896b6f611a19c