Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Odbiór odpadów na terenie gminy Kozienice
[07-01-2020]
1 2 3 4 5 6 7 8

Jacek

Pytanie:

Dzień dobry. Dlaczego gospodarka kumunalna nie wywiązuje się z umowy odbioru odpadów wielkogabarytowych. W moim przypadku chodzi o opony od ciągnika rolniczego. Gospodarka kumunalna nie informowała o zmianie jakie zaszły w odbiorze odpadów.  Również w materiałach prasowych odbiorze odpadów na rok 2020 , (ulotkach) nie uwzglednia się żadnych zmian. Kierownik ZTOIUO w rozmowie telefonicznej poinformował mnie ze takie zmiany zostały wprowadzone co jest niezgodne z prawdą. Proszę o poruszenie tej sprawy. 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi.

Art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) jednoznacznie stanowi, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej systemu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina nie może z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej.

Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, opony od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowane zezwolenia.

Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania. Zużyte opony rolnicze można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon bądź prowadzących sprzedaż w momencie realizacji zakupu.

Pozdrawiam, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg 022f342874f576bb8896819b870a1b44
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
RPOWM.jpg ddfc0a48e51a3db85b4b08fd7691969a
aktywność.jpg a354cf8d3b5cabc7f21ba88d572a1451
turystyczne2.jpg b09a82a144f660baaec1e882175a65ab
PSE1.jpg 10fb3ab841b5aca1544331c6726cd731
enea.jpg bb298b4a2e2a440881c80e33134162f8
Elektromobilność.jpg 0db331e5d4024f441603ea74584e7e3e
Ochrona powietrza.jpg cc3b168d99f0c98eedac2d9e45c07e28
sesje.jpg 1ba1c7a3b2e6ecdad10e1cdad5bbca0f
Bez nazwy-1.jpg 530dc23a76c758960b1cca4f06d27255
asi.jpg 03248b3b5f3b7db5d0f326a2bf3a8abc
b3.jpg 01ef09a385b82b6cd44ad31b137670d8
podatek1.jpg 40f020fd9153bf326d0db54e07378e50
sip.jpg aaef169a71614b9d83c8fa3de99a2383
czujniki.jpg 8f847360e94ac230205c341f7a07461e
metrobus.jpg c96d8f976dcf37240471e76d84003d4a
pomoc.jpg 6e53e5d1c318ff53c0fa2ea60afafad0
KOU.jpg 9ceda222f214b3498f29f7ff3a346276
Rodo.jpg 9b50aa0f8c93ebddef35249535ec5d6d
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 437c5412ac50f13b7e58eaa5d0213a7f
ban2bb.jpg cc242f8fe5410503bd794f1617c4b648
ban3bb.jpg 5dfc3953dc48d1e57c8d3db964d50390