Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg 429d7ff0f43eef404b1abcf8cc1a95c5
kamera.jpg 7620648cb1481cf82f08170874fc9aa7
szczepimy się.jpg f22ffc1f4c8121825055561becdb0ae1
aktywność
[13-12-2019]
1 2 3 4 5 6 7 8

Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: VIII Rozwój rynku pracy

Działanie: 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Poddziałanie: 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

Tytuł projektu: Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!

Cel projektu: celem głównym projektu jest powrót do aktywności zawodowej 34 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez stworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 24 nowych miejsc w Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach oraz zapewnienie dopłat do wynagrodzenia dla 10 niań w okresie od sierpnia 2019 roku do stycznia 2022 roku na terenie Gminy Kozienice.

Grupa docelowa w projekcie:

- 16 osób (w tym 15 kobiet) bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,

- 18 osoby (w tym 17 kobiet) pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Zaplanowane zadania do realizacji w ramach projektu:

- utworzenie nowych miejsc w Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach – okres realizacji: sierpień 2019 - styczeń 2020;

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania 24 nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – okres realizacji: luty 2020 – styczeń 2022;

- pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem niań – okres realizacji: czerwiec 2020 – sierpień 2021.

Wartość projektu: 1 943 069,92 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 554 455,92 zł; tj. 80 % dofinansowania.

 

Wszelkie informacje związane z bieżącą realizacją projektu będą zamieszczane, wg chronologii zdarzeń, na stronie internetowej beneficjenta: www.kozienice.pl w zakładce

pn: GMINA KOZIENICE WSPIERA AKTYWNOŚĆ ZAWADOWĄ RODZICÓW!

 

Informacje udzielane: 

  • telefonicznie pod numerami telefonów:
  • osobiście w siedzibie beneficjenta projektu: tj.

Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

- Koordynator projektu: Z- ca Burmistrza ds. społecznych Dorota Stępień, pok. 111, tel. 48/611-71-00

- Asystent koordynatora: Inspektor Martyna Okrój, pok. Nr 14, tel. 48/ 611-71-56;

- Specjalista ds. merytorycznych: Inspektor Luiza Prus, pok. 15, tel. 48/611-71-71.

Publiczny Żłobek Miejski w Kozienicach, ul. Marii Skłodowskiej Curie 3, 26-900 Kozienice

- PŻM w Kozienicach: Barbara Zielona – p.o. Dyrektora Publicznego Żłobka w Kozienicach, tel. 48/614-60-41.
Ogłoszenie o rekrutacji - nianiaKomunikat - zmiana regulaminu od 08.01.2021

Regulamin rekrutacji obowiązujący od 08.01.2021

załącznik nr 1 - Formularz Rekrutacyjny do Projektu  od 08.01.2021

Regulamin rekrutacji   - nieaktualne

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1 - Formularz Rekrutacyjny do Projektu -nieaktualne

Załącznik nr 2 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Załącznik nr 3 - zaświadczenie o zatrudnieniu Kandydat

Załącznik nr 4 - oświadczenie osoba bierna zwodowo

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o status studenta

Załącznik nr 6 - oświadczenie o wielodzietności

Załącznik nr 7 - Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr  8 - deklaracja zatrudnienia niani

Załącznik nr 9 - oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie


Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza rekrutację ciągłą do Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach w ramach projektu pn. Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!


Ogłoszenie o uzupełniającej rekrutacji do PŻM

Wyniki rekrutacji uzupełniającej

Ostateczna lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu


Ogłoszenie Burmistrza o rekrutacji uczestników do projektu

Wyniki rekrutacji

Lista kandydatów nie spełniających wymogów rekrutacji

Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu


Regulamin rekrutacji - obowiązujący od dnia 17.12.2019 (pdf)

Zał nr 1. Formularz rekrutacji - obowiązujący od dnia 17.12.2019 (pdf)

Zał nr 1. Formularz rekrutacji - obowiązujący od dnia 17.12.2019 (doc)

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny do projektu - nieaktualny

Załącznik nr 2. Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Załącznik nr 3. Zaśwadczenie o zatrudnieniu kandydata

Załącznik nr 4. Oświadczenie - osoba bierna zawodowo

Załącznik nr 5. Zaświadczenie o statusie studenta

Załącznik nr 6. Oświadczenie o wielodzetności

Załącznik nr 7. Deklaracja udziału w projekcie


Zaproszenie na spotkanie informacyjne!

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
NSP_KOLOR.png 85c2b50a30e67fcbbcf658dfa75532ce
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Zasób 2@KOZIENICE.png 491ffa54c801471544b1a0d750149d89
w sieci.jpg 6f5da0c5c25ac4df8fc9a21943f24195
Wirus.jpg b7ae61c04073ed0284bad4017fd60d76
NIANIA.jpg e4a8a8ccc8f51ed3799fce5173daebc9
ekokozienice.jpg 4622e06158bd5001aa4d016887e28447
RPOWM.jpg b797f54ee5e8ecb5e89e340b36c56da2
aktywność.jpg 6b454f9c7e592cd75187a5b7a5b0be44
turystyczne2.jpg 0b0a61ad553a9b636fcb8445a77b6446
PSE1.jpg 84dcb7ea4649ee6ea9a1d43f42158c22
enea.jpg 98174897956b34eca40f25ae7f8a05ca
Elektromobilność.jpg 9c7f1bd93e0449907b0407c305a57b17
sesje.jpg 1618e45b108a42d6fa141c6784c1a069
Bez nazwy-1.jpg 232c26dcab53f333b33e4d85dc279457
b3.jpg 95bb075291502c401e32abfa24dae72a
podatek1.jpg a7a498dbdcba8ce7bea54f90544d66e8
sip.jpg 2b99ed336cd6d84084dcbc39c3431ca5
metrobus.jpg 06bb2cc7ba50802f41411225ac70dbe7
pomoc.jpg 8f697258377a70ef3bc024d1c66a7219
KOU.jpg 3c191a943bed479f36030192b0de5fb7
inwentaryzacja.jpg 1b9e8aa4776b7838c61376be0ed0f1b7
Rodo.jpg 48e2a571655e3870a50f078d70af43b4
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg c01a19cb1d99a7d0381f8663ab79b3d3
ban2bb.jpg c973c7fecd87520af15aadde91d992b2
ban3bb.jpg 79090c57c58fcdf24d2f95706c51e0b0