Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg 1aa458f8cffcf364f46366c65545521d
kamera.jpg 1ea53867593267a5460a3cdd9b3561f3
szczepimy się.jpg 1cf2dbb3c1ed263bd79f30294703546f
aktywność
[13-12-2019]
1 2 3 4 5 6 7 8

Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: VIII Rozwój rynku pracy

Działanie: 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Poddziałanie: 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

Tytuł projektu: Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!

Cel projektu: celem głównym projektu jest powrót do aktywności zawodowej 34 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez stworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 24 nowych miejsc w Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach oraz zapewnienie dopłat do wynagrodzenia dla 10 niań w okresie od sierpnia 2019 roku do stycznia 2022 roku na terenie Gminy Kozienice.

Grupa docelowa w projekcie:

- 16 osób (w tym 15 kobiet) bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,

- 18 osoby (w tym 17 kobiet) pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Zaplanowane zadania do realizacji w ramach projektu:

- utworzenie nowych miejsc w Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach – okres realizacji: sierpień 2019 - styczeń 2020;

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania 24 nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – okres realizacji: luty 2020 – styczeń 2022;

- pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem niań – okres realizacji: czerwiec 2020 – sierpień 2021.

Wartość projektu: 1 943 069,92 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 554 455,92 zł; tj. 80 % dofinansowania.

 

Wszelkie informacje związane z bieżącą realizacją projektu będą zamieszczane, wg chronologii zdarzeń, na stronie internetowej beneficjenta: www.kozienice.pl w zakładce

pn: GMINA KOZIENICE WSPIERA AKTYWNOŚĆ ZAWADOWĄ RODZICÓW!

 

Informacje udzielane: 

  • telefonicznie pod numerami telefonów:
  • osobiście w siedzibie beneficjenta projektu: tj.

Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

- Koordynator projektu: Z- ca Burmistrza ds. społecznych Dorota Stępień, pok. 111, tel. 48/611-71-00

- Asystent koordynatora: Inspektor Martyna Okrój, pok. Nr 14, tel. 48/ 611-71-56;

- Specjalista ds. merytorycznych: Inspektor Luiza Prus, pok. 15, tel. 48/611-71-71.

Publiczny Żłobek Miejski w Kozienicach, ul. Marii Skłodowskiej Curie 3, 26-900 Kozienice

- PŻM w Kozienicach: Barbara Zielona – p.o. Dyrektora Publicznego Żłobka w Kozienicach, tel. 48/614-60-41.
Ogłoszenie o rekrutacji - nianiaKomunikat - zmiana regulaminu od 08.01.2021

Regulamin rekrutacji obowiązujący od 08.01.2021

załącznik nr 1 - Formularz Rekrutacyjny do Projektu  od 08.01.2021

Regulamin rekrutacji   - nieaktualne

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1 - Formularz Rekrutacyjny do Projektu -nieaktualne

Załącznik nr 2 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Załącznik nr 3 - zaświadczenie o zatrudnieniu Kandydat

Załącznik nr 4 - oświadczenie osoba bierna zwodowo

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o status studenta

Załącznik nr 6 - oświadczenie o wielodzietności

Załącznik nr 7 - Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr  8 - deklaracja zatrudnienia niani

Załącznik nr 9 - oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie


Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza rekrutację ciągłą do Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach w ramach projektu pn. Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!


Ogłoszenie o uzupełniającej rekrutacji do PŻM

Wyniki rekrutacji uzupełniającej

Ostateczna lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu


Ogłoszenie Burmistrza o rekrutacji uczestników do projektu

Wyniki rekrutacji

Lista kandydatów nie spełniających wymogów rekrutacji

Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu


Regulamin rekrutacji - obowiązujący od dnia 17.12.2019 (pdf)

Zał nr 1. Formularz rekrutacji - obowiązujący od dnia 17.12.2019 (pdf)

Zał nr 1. Formularz rekrutacji - obowiązujący od dnia 17.12.2019 (doc)

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny do projektu - nieaktualny

Załącznik nr 2. Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Załącznik nr 3. Zaśwadczenie o zatrudnieniu kandydata

Załącznik nr 4. Oświadczenie - osoba bierna zawodowo

Załącznik nr 5. Zaświadczenie o statusie studenta

Załącznik nr 6. Oświadczenie o wielodzetności

Załącznik nr 7. Deklaracja udziału w projekcie


Zaproszenie na spotkanie informacyjne!

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
NSP_KOLOR.png 5cd3f20739a7d596bd2d8fb24bc87479
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
w sieci.jpg b17535ca9191d916e81393c5ba29b019
Wirus.jpg d6dcfc08e3fdf321b8c41fbfd581c0e5
ekokozienice.jpg 7f9e86961f25dfbc161f09856064b6b5
RPOWM.jpg b29cde842a619ef0bf8b7f6e77701a30
aktywność.jpg 8ab5f590dabc95b85375adad281742ea
turystyczne2.jpg 081cda1137abee247b43c318921f4a72
PSE1.jpg 5667737b60af3299a5b886485d033a63
enea.jpg 24d212ab590cc12451238c96c2fa0aef
Elektromobilność.jpg 174314d2d804b793a00d572edf7b57cf
sesje.jpg 922c95fc2411be1cb6511508045296db
Bez nazwy-1.jpg edbb22ebb0e52429a3a68e1a02effbfe
b3.jpg 4def1b4e63e1757c66b9d4367642b9b8
podatek1.jpg 2c3dfa56a3a2e899c0edf437bb4c7f3c
sip.jpg eceda3dffdf28e2e11a0cb6d70990178
metrobus.jpg fa41312b1b3a86ae54ef835fbc96fd56
pomoc.jpg 67b695cc3f96c2d6339d70b09a03153d
KOU.jpg bbbb56852fa0e9427c2c47b443aa659e
inwentaryzacja.jpg 80af7ce0342c7b55904c93416df1ad49
Rodo.jpg 036907cfc2371e4920d6c8e5f8d69b4b
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg b3b4c75014d39765f915ccc690edf4b1
ban2bb.jpg c49bdda1e8d2ed20cacc54ad1b1ce3fb
ban3bb.jpg 9c2deb2fd2604165340a0f600c87e0e4