Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
BANER.jpg 3024bdb19fc06e445ab74db40c5409a4
biały.jpg 7d448b2d8b1fa67963dfe6a056567d39
aktywność
[13-12-2019]
1 2 3 4 5 6 7 8

Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: VIII Rozwój rynku pracy

Działanie: 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Poddziałanie: 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

Tytuł projektu: Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!

Cel projektu: celem głównym projektu jest powrót do aktywności zawodowej 34 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez stworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 24 nowych miejsc w Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach oraz zapewnienie dopłat do wynagrodzenia dla 10 niań w okresie od sierpnia 2019 roku do stycznia 2022 roku na terenie Gminy Kozienice.

Grupa docelowa w projekcie:

- 16 osób (w tym 15 kobiet) bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,

- 18 osoby (w tym 17 kobiet) pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Zaplanowane zadania do realizacji w ramach projektu:

- utworzenie nowych miejsc w Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach – okres realizacji: sierpień 2019 - styczeń 2020;

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania 24 nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – okres realizacji: luty 2020 – styczeń 2022;

- pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem niań – okres realizacji: czerwiec 2020 – sierpień 2021.

Wartość projektu: 1 943 069,92 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 554 455,92 zł; tj. 80 % dofinansowania.

 

Wszelkie informacje związane z bieżącą realizacją projektu będą zamieszczane, wg chronologii zdarzeń, na stronie internetowej beneficjenta: www.kozienice.pl w zakładce

pn: GMINA KOZIENICE WSPIERA AKTYWNOŚĆ ZAWADOWĄ RODZICÓW!

 

Informacje udzielane: 

  • telefonicznie pod numerami telefonów:
  • osobiście w siedzibie beneficjenta projektu: tj.

Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

- Koordynator projektu: Z- ca Burmistrza ds. społecznych Dorota Stępień, pok. 111, tel. 48/611-71-00

- Asystent koordynatora: Inspektor Martyna Okrój, pok. Nr 14, tel. 48/ 611-71-56;

- Specjalista ds. merytorycznych: Inspektor Luiza Prus, pok. 15, tel. 48/611-71-71.

Publiczny Żłobek Miejski w Kozienicach, ul. Marii Skłodowskiej Curie 3, 26-900 Kozienice

- PŻM w Kozienicach: Barbara Zielona – p.o. Dyrektora Publicznego Żłobka w Kozienicach, tel. 48/614-60-41.
Ogłoszenie o rekrutacji - nianiaKomunikat - zmiana regulaminu od 08.01.2021

Regulamin rekrutacji obowiązujący od 08.01.2021

załącznik nr 1 - Formularz Rekrutacyjny do Projektu  od 08.01.2021

Regulamin rekrutacji   - nieaktualne

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1 - Formularz Rekrutacyjny do Projektu -nieaktualne

Załącznik nr 2 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Załącznik nr 3 - zaświadczenie o zatrudnieniu Kandydat

Załącznik nr 4 - oświadczenie osoba bierna zwodowo

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o status studenta

Załącznik nr 6 - oświadczenie o wielodzietności

Załącznik nr 7 - Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr  8 - deklaracja zatrudnienia niani

Załącznik nr 9 - oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie


Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza rekrutację ciągłą do Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach w ramach projektu pn. Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!


Ogłoszenie o uzupełniającej rekrutacji do PŻM

Wyniki rekrutacji uzupełniającej

Ostateczna lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu


Ogłoszenie Burmistrza o rekrutacji uczestników do projektu

Wyniki rekrutacji

Lista kandydatów nie spełniających wymogów rekrutacji

Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu


Regulamin rekrutacji - obowiązujący od dnia 17.12.2019 (pdf)

Zał nr 1. Formularz rekrutacji - obowiązujący od dnia 17.12.2019 (pdf)

Zał nr 1. Formularz rekrutacji - obowiązujący od dnia 17.12.2019 (doc)

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny do projektu - nieaktualny

Załącznik nr 2. Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Załącznik nr 3. Zaśwadczenie o zatrudnieniu kandydata

Załącznik nr 4. Oświadczenie - osoba bierna zawodowo

Załącznik nr 5. Zaświadczenie o statusie studenta

Załącznik nr 6. Oświadczenie o wielodzetności

Załącznik nr 7. Deklaracja udziału w projekcie


Zaproszenie na spotkanie informacyjne!

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Zasób 2@KOZIENICE.png 8366e8dd625cba6abee2bd764fa942b7
kamera online.jpg 106763958642329c1454d2d1faeda930
w sieci.jpg f668d15e8b12f03fb21f5b81d4c989ba
Ukraina UA.jpg a04012c8c75f3351e40aa7843ae47d47
Ukraina PL.jpg c72acb8f60813ae80a3d76309a0ba0af
NIANIA.jpg e77e0808a2b0ba0546bbc1a0e33b0148
ekokozienice.jpg cc7d433aa68bed2bce049889bb44dd8d
RPOWM.jpg 0906ca903680924271ed46011a1f0dfc
aktywność.jpg 95f33472efb723006c6b645625f8ecab
turystyczne2.jpg 3bc97e8b9541243069f82acdc70f9f19
Elektromobilność.jpg 40bc0ab2e20ef085ebac64e4ba0941d7
sesje.jpg 7de3b40393085112ae65fc6d21565475
Bez nazwy-1.jpg 07f409d2d30e59df6177d1b9d7544ee0
b3.jpg ccdc79797a7fbba8fd467a2ae5abacf2
OŚWIETLENIE.jpg 47db25b580b6132f22e07d6b9dcf96ad
Bez nazwy-1.jpg 7bbe13663480fe1092b50c3d3951bf05
podatek1.jpg 1aabdd4825c92c2edb7a8afc619c43fe
sip.jpg 94b42e78c21f834be4fd8ec66502973a
metrobus.jpg abc866feccecfce8fd8a079db082c037
inwentaryzacja.jpg 69efacb933d17aec971099635fed76ae
pomoc.jpg 0156e06dfbbcfcdb432e1f7190f381eb
Rodo.jpg 92b8fba54f7a2d8150dafae0f75c6517
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg aafd681f4bcf78bc89d47b2d627f6bff
ban2bb.jpg b89e5dc23c41c217ab3706330d0a46ff
ban3bb.jpg 9dcd0628ebaa0c6b524046bbf08b2b5e