Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 5b0d555b278d65ed87e012c011fb0a3b
Opłaty za segregowane nieczystości
[15-05-2019]
1 2 3 4 5 6 7 8

Jerzy

Pytanie:

Panie Burmistrzu. Dlaczego prowadzący działalność gospodarczą dostarczając na własny koszt posegregowane odpady/makulatura, folia/,do punktu zbiórki, muszą ponosić opłaty ?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jerzy.

Użytkownicy nieruchomości niezamieszkałych, gdzie prowadzona jest działalność, w wyniku której powstają odpady komunalne oraz odpady wynikające z prowadzonej działalności są obowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady komunalne. Dotyczy to sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych itp., gdzie powstają odpady komunalne.

Zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W myśl zapisów art. 3 ust. 2 pkt 6 powyższej ustawy, to gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności, tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a tej ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych utworzony został dla mieszkańców Gminy Kozienice. Sposób jego funkcjonowania został określony w uchwale nr XXXV/316/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, na której powstają odpady komunalne jest Pan zobowiązany do pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wypełnieniem powyższego obowiązku jest zawarcie umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonym przez Burmistrza Gminy Kozienice.

Jednocześnie informuję Pana, że na terenie Gminy Kozienice znajdują się podmioty zbierające wysegregowane odpady komunalne, tj.: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg e42ea00b4a52899d93c0d607279c0f0d
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
PSE1.jpg 05d6a73bff0dcba50dedb9c1ec62ffe6
Ochrona powietrza.jpg 073f6f8fa5b4b0dd9f54cf0a7ba6f1d9
baner sesje na żywo.jpg d6655a04b2fbe89bf7a2a7904d5fa281
baner sesje.jpg 843dbb46c8e6ba54b743bdc31a33e8ec
Bez nazwy-1.jpg ce82f9220a2fd65f824663dde05a534c
asi.jpg 4b926b9c524fd1873943c0f0f973dbc6
b3.jpg 89061844f93c5309347d19b6748601a6
500.jpg 2d824130575c5590fc5ea2b874546dac
podatek1.jpg 66306ccd1af278e2f035bc5ab1a01797
sip.jpg 3e019ecd2ddce114aa697baaaba6799e
fs.jpg c09aff41d7a2a6cc9f40f520c5a0d2b2
rewitalizacja.jpg 1d0a68cf6298cbe9c09636821e7ffd4b
czujniki.jpg 2eff0ef98d7bfe5a2fdd563bcb56afe0
metrobus.jpg 5f02b7ef97370be81ac108c132d28e39
pomoc.jpg 3e2b91e4017bf5b2536a067a14a24f0c
KOU.jpg 3ef553c31c6d2c2e59090c0a688f2db9
Rodo.jpg f1275dc814fa24af576b78f4cfb8bcc2
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 6183d28a7f346faf605c900da5a68664
ban2bb.jpg 90a29327383f813ba5cb35aa28c8d2d9
ban3bb.jpg 5afbe6c302ae35aebcde954512ef2817