Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 62a73e621004c707adde53eafa8e43c1
Opłaty za segregowane nieczystości
[15-05-2019]
1 2 3 4 5 6 7 8

Jerzy

Pytanie:

Panie Burmistrzu. Dlaczego prowadzący działalność gospodarczą dostarczając na własny koszt posegregowane odpady/makulatura, folia/,do punktu zbiórki, muszą ponosić opłaty ?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jerzy.

Użytkownicy nieruchomości niezamieszkałych, gdzie prowadzona jest działalność, w wyniku której powstają odpady komunalne oraz odpady wynikające z prowadzonej działalności są obowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady komunalne. Dotyczy to sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych itp., gdzie powstają odpady komunalne.

Zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W myśl zapisów art. 3 ust. 2 pkt 6 powyższej ustawy, to gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności, tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a tej ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych utworzony został dla mieszkańców Gminy Kozienice. Sposób jego funkcjonowania został określony w uchwale nr XXXV/316/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, na której powstają odpady komunalne jest Pan zobowiązany do pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wypełnieniem powyższego obowiązku jest zawarcie umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonym przez Burmistrza Gminy Kozienice.

Jednocześnie informuję Pana, że na terenie Gminy Kozienice znajdują się podmioty zbierające wysegregowane odpady komunalne, tj.: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg 938b40a92585440512a7963563b2ad63
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
TURYSTYCZNE KOZIENICE2.jpg c2b4b9b3ab1778df29eb0421025fd9fc
PSE1.jpg 54253f759dfac58fc96270f83aca7b6d
Ochrona powietrza.jpg 577d05dba1061c02114ec28448052f56
baner sesje na żywo.jpg 99a46fcc6395ab867144b27f05406b02
baner sesje.jpg 2e11900ff7875daf88cbe1325d6c0c8e
Bez nazwy-1.jpg 45c653b512461e60591d7c9e856238ae
asi.jpg e6f0529f48a0f635c462551b0c60d2b6
b3.jpg 31c1167d1cfa69496e7814baab9045cd
500.jpg 4f01592178c7e86cf6a997abd40d520f
podatek1.jpg eed499c7a69065a178774a6241bdd2e9
sip.jpg ca40d9705bd814d56e95d4b057b53ee9
fs.jpg 862b62315a337c013367d244f489edac
rewitalizacja.jpg f7186188c6bc290a4260aee4849f4f3e
czujniki.jpg ee25a15ec98f6e3f518f1428e3b6e114
metrobus.jpg 4700659c505eac9063e966e570784eeb
pomoc.jpg 77ddcfa51ac0906cc7a36f8f6d0bb192
KOU.jpg 2848e14148b7b97074f806bfbf02aa3d
Rodo.jpg fe3fe8766ecb91601d8f27508b21635a
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 20345f772d686d87962716022b03064a
ban2bb.jpg 6d36a6bf40aedec843bfc14b0066f3fd
ban3bb.jpg 6a59469882589730c508c159964882a2