Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 6a1d84e7aeb08eb00f6c34da4ea8b676
RODO
[25-05-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kozienice z siedzibą, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.

 

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1)       wypełnianie obowiązku prawnego

2)       zawarcie i realizacja umowy

3)       dochodzenie roszczeń;

4)       archiwizacja;

5)       udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

1)       konieczność wypełnienia obowiązku prawnego;

2)       udzielona zgoda;

3)       konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

4)       konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu przepisy prawa.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

1)       żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,

2)       żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3)       usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem,

4)       wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres:

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg 215a2fa05ee68850428dfbf1475c1cbc
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
TURYSTYCZNE KOZIENICE2.jpg b0bd2d838fb8353eaaa357443422466c
PSE1.jpg e387edd6ddd58a4a0923ca6d10fe5eba
Ochrona powietrza.jpg f5f6bfca670cdbbe3642e4f68211b850
baner sesje na żywo.jpg a6b1956326f2693cd96ed4fb6bedc391
baner sesje.jpg 5b2d9cf851429e74f93c6c04eb4dca1a
Bez nazwy-1.jpg a7ad085c2ee43daed0aad2b703cef2bc
asi.jpg f2fee61aa873432cb8b6747d520f8855
b3.jpg 737fb0b43b463edbba174f5dbf9231f1
500.jpg 7357e7fb033ecea91a7127f367c32fff
podatek1.jpg 011b1945311d48be2762d64a63167788
sip.jpg 115fb3f9f73431eebe5f0d8d6bcf30c8
fs.jpg ce9cbf0c282d31a2af3e792cad34af46
rewitalizacja.jpg a9e4ca15b72ce09223475977e4b26c26
czujniki.jpg 835596fb1f8fadd18d8d71be2b914df3
metrobus.jpg 9f245d6dbb5f605882287b6748561d8d
pomoc.jpg d51a6ff3b59d9f44bfd67bb110e41dae
KOU.jpg dfd785c603f10dd9672bc9363e486559
Rodo.jpg 5c6a906b283d8de451891cb59ce81a1f
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg e38e383b02c38b7c08ccda08f148bec0
ban2bb.jpg c53369b71332010e8a83630ecf39405c
ban3bb.jpg 4a7dd96a6a80690958562b94ff02a679