Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg 58af4870571cf5f68ff035a95f265e38
kamera.jpg c7363965533ccfbe7b7054a84e1b4598
szczepimy się.jpg 1c204c37312865c25e428643d5ef76ba
RODO
[25-05-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kozienice z siedzibą, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.

 

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1)       wypełnianie obowiązku prawnego

2)       zawarcie i realizacja umowy

3)       dochodzenie roszczeń;

4)       archiwizacja;

5)       udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

1)       konieczność wypełnienia obowiązku prawnego;

2)       udzielona zgoda;

3)       konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

4)       konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu przepisy prawa.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

1)       żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,

2)       żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3)       usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem,

4)       wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres:

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
NSP_KOLOR.png 6655dda598c1f028f27a21921558903b
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
w sieci.jpg 148233c47e36b0d3ae3f14a13d43f0ca
Wirus.jpg 9085f9c2ccc66cd4c768dcf385909424
ekokozienice.jpg f9b46c431f0e4a3e9dd27a4d48a1a897
RPOWM.jpg ae4fe0b30260a447464ff2c63d04a870
aktywność.jpg c3fc3eb14891c83b69d9bb64f4ed133e
turystyczne2.jpg 94c0194e131b05d9129c49ce2bfe04bb
PSE1.jpg ecfc3a69b8dd139d4496ae02448decd4
enea.jpg 46b12441f5bf1d5f4a6c036bb78a7297
Elektromobilność.jpg 90d6ba8cae6ce8016a46adfdc977e3a5
sesje.jpg ce3275e3eb04f2689514d16ccd446813
Bez nazwy-1.jpg 11272a62fb9c83f9dc977e2cccdad70b
b3.jpg 973b240feeeaa6852e5a6628320bd57a
podatek1.jpg ae41717f444fc71487402691cb70a01b
sip.jpg ac8abf001a702a0ede3175b490e0c42e
metrobus.jpg 3b1a4c595a2c44503b0ac679a19ee908
pomoc.jpg 8594122240b2870e6344ab89ae4bc7a3
KOU.jpg b7954c2ba449d3a73e19872251d634b6
inwentaryzacja.jpg 53200e9fdd378f42de2e2ce0b8c82297
Rodo.jpg 63f35e3ae85cd8eb20d5c0b9811b4f5a
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 0b4a6e32577ddebf376cd86f33a3439a
ban2bb.jpg 3777babefe64abb39fbe2e0c0aca5016
ban3bb.jpg f37a0755dd38d841aef2138e0a51b25a