Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg 38037b926c3baa9f308e577bc3661203
kamera.jpg 4ce4488c3656d079ac4e37c3535106f2
szczepimy się.jpg 23eb982195b355d44638b278bdb55bd3
RODO
[25-05-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kozienice z siedzibą, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.

 

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1)       wypełnianie obowiązku prawnego

2)       zawarcie i realizacja umowy

3)       dochodzenie roszczeń;

4)       archiwizacja;

5)       udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

1)       konieczność wypełnienia obowiązku prawnego;

2)       udzielona zgoda;

3)       konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

4)       konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu przepisy prawa.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

1)       żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,

2)       żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3)       usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem,

4)       wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres:

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
NSP_KOLOR.png 42379670a15666e638b14e66b4397f47
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Zasób 2@KOZIENICE.png 3330a7dc088775b9f0d0fcd265c6c96f
w sieci.jpg 4c6040f75b3c61df53a42db7c2bcf646
Wirus.jpg be0910eb57db6287214d6690984a5630
NIANIA.jpg 39319fb49c064d3783c98fc6490999db
ekokozienice.jpg 286df9b3c90cc324faf2fe063349acf9
RPOWM.jpg fa8bb33ab67a11db4e0660ae2e9fc632
aktywność.jpg bd223d3279bf0de8746dbcdb2958d35c
turystyczne2.jpg 02ffc42a66febca3566b12b3379813ad
PSE1.jpg 2b595abf75972911eba79e66a149090d
enea.jpg a42fc4eab55f37456002e9c51016fbdc
Elektromobilność.jpg 9f396caf6c5e32020a3ca9edf3627c36
sesje.jpg 0cf06c1fca75690a30bc9fd1ac762e7e
Bez nazwy-1.jpg 75f9867a9e6f24ee632c38afc49c1bfd
b3.jpg fb7ff78418f900e5e120235d9ba7a63c
podatek1.jpg 2e8a95546a40746a774b2462a655c0d5
sip.jpg 47e71a7763f9a4d8e75caf03b6cde70b
metrobus.jpg 5ff1c3bc6eadbd30cd7d114d3ba89916
pomoc.jpg 74853f5af40420aab5ca32e5bd810fa7
KOU.jpg ebb9592650b902920f305ca886e14b39
inwentaryzacja.jpg c2e1272c3c5326ef3e698a95cba9fd96
Rodo.jpg dd8503d472d286264c294259fd5a1be0
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 351212c95b67b103f427eaac09c83ec2
ban2bb.jpg 8f95a7c634a1b379fa33ed9e0653efe4
ban3bb.jpg e3351fe08f984cb0da7e8c709a346b0a