Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg 76a0b584c57d0ae38e2f6bbb4b7e91b9
kamera.jpg 841e37a914973250d83e72a5d0ef28e3
szczepimy się.jpg 7d97b0b357128b2d34306d31f87dabac
RODO
[25-05-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kozienice z siedzibą, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.

 

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1)       wypełnianie obowiązku prawnego

2)       zawarcie i realizacja umowy

3)       dochodzenie roszczeń;

4)       archiwizacja;

5)       udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

1)       konieczność wypełnienia obowiązku prawnego;

2)       udzielona zgoda;

3)       konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

4)       konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu przepisy prawa.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

1)       żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,

2)       żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3)       usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem,

4)       wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres:

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
NSP_KOLOR.png 6c9fc02eb86aeee791086839778815aa
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg e3af14299e4151d6ad10714af408391b
ekokozienice.jpg 60831d7fcbc07932aef484d4d9de53f5
RPOWM.jpg 6f21ff8f9b297b681e844af2dcb67a9a
aktywność.jpg 7543460259b9b15c658b0472760b9ca0
turystyczne2.jpg bfdd0597dfdf35485ff98c13c67c701f
PSE1.jpg 7d6171377e7bbb18d19fc1c4e5e7c8c1
enea.jpg ee0d8ef0f71864adf883d998e3bd4a77
Elektromobilność.jpg f96136dccecab515cb092f1bb8bf3757
sesje.jpg a31063112247af177d194d8bf4467b06
Bez nazwy-1.jpg 54b2559be27dc293bd4301777da13bf7
b3.jpg 827bc846c7b3b5cbbf2d9d7dca477e0a
podatek1.jpg 6cea11a6ac7fb3bc6eaf2f5731ef6532
sip.jpg 58a78f5390deea967d3bc44baf889777
metrobus.jpg ec5ed623b6c4e19b6e0f8370f1acbdd8
pomoc.jpg 2e59d52596548572d672c2c59010686f
KOU.jpg e07115a9068b5f1804daefae01bf1514
inwentaryzacja.jpg e1926e94fda73097a6ad1548dc18dca7
Rodo.jpg 069247ab6c6e202de51bc2f755ae3b1b
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 45d7ba019255ba97dbcd4c483ca79065
ban2bb.jpg 42b06f19bbd3e07f8af0db9a05c44ee9
ban3bb.jpg 0ebb28ce9f6278cd17a7d31e1f868351