Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg 6a4180744df27110202aee251d126f93
baner na stronę urzędu gminy 750x100.jpg f2d8675978acd5b54f5f053ede3539cf
Harmonogram prac
[23-01-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030

Prace nad nową Strategią rozpoczniemy warsztatami strategicznymi, których uczestnicy wspólnie przeprowadzą analizę strategiczną gminy, zaproponują, m.in. jej wizję
i cele rozwoju, które powinny być realizowane w bliższej i dalszej przyszłości. Warsztaty będą poświęcone zagadnieniom gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

W ramach prowadzonych prac zrealizowane zostaną również szerokie badania ankietowe. O wyrażenie swych opinii i oczekiwań odnośnie rozwoju naszej gminy, poproszeni zostaną mieszkańcy, przedsiębiorcy, naczelna kadra kierownicza przedsiębiorstw zarejestrowanych w gminie, interesariusze Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy, a także nauczyciele i uczniowie (odpowiednio do wieku) naszych szkół. Ankietyzacja zostanie przeprowadzona zarówno w formie tradycyjnej, tzn. z udziałem ankieterów i papierowych ankiet, jak i w formie formularzy elektronicznych na stronie internetowej. Poza wypełnianiem ankiet, za pośrednictwem Internetu, będzie można też składać indywidualne propozycje do nowej Strategii (adres e-mail: )  

Równolegle do ww. działań prowadzone będą wielodziedzinowe prace analityczne obejmujące setki zagadnień społecznych, gospodarczych i środowiskowych naszej gminy. Jako źródła informacji wykorzystane zostaną bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego, gminnych i powiatowych jednostek oraz spółek, a także terenowej administracji rządowej. Wykorzystane zostaną również różnorodne opracowania analityczne i monograficzne poświęcone Gminie Kozienice oraz jej otoczeniu. Analizie poddane będą także strategie, programy i plany rozwoju naszego państwa, województwa mazowieckiego
i powiatu kozienickiego. Jest to niezbędne dla integracji naszych zamierzeń z szansami
i uwarunkowaniami tworzonymi przez ponadlokalne władze i gospodarkę. Na tych podstawach powstanie diagnoza prospektywna Gminy Kozienice prezentująca nie tylko jej rozwój w przeszłości oraz obecny stan, ale pozwalająca także na prognozowanie trendów jej przyszłego rozwoju.

Połączone efekty prac pozwolą na sporządzenie analizy strategicznej gminy.
Do realizacji tego zadania zastosowane zostaną nowoczesne i sprawdzone metody analityczne zarządzania publicznego, dostosowane do cech gmin miejsko-wiejskich
i uwzględniające ich wielowymiarowe powiązania z otoczeniem. Analiza strategiczna posłuży następnie do stworzenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030. Projekt ten poddany będzie konsultacjom, podczas których przyjmowane i rozpatrywane będą wszelkie propozycje służące jego udoskonaleniu. Propozycje te każdy będzie mógł przedłożyć osobiście lub za pośrednictwem gminnej strony internetowej. Pozwoli to osiągnąć wysoką jakość i zgodność nowej Strategii z oczekiwaniami społeczności i biznesu naszej gminy, co jest dla nas wszystkich najważniejszym priorytetem.

Zakończenie prac nad nową Strategią planowane jest w III kwartale bieżącego roku. Zostanie ona przyjęta do realizacji w formie uchwały Rady Miejskiej, powierzonej
do wykonania Burmistrzowi Gminy, przy wykorzystaniu wszystkich gminnych jednostek
i spółek.

Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018 – 2030 wspiera merytorycznie dr Andrzej Sztando, ekspert ds. zarządzania strategicznego rozwojem jednostek samorządu terytorialnego.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
platforma.png c159fe84955f46c6d882d05e2f08e0fe
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg a929a34ca5cd6a8b67f4af25c48e2e85
ekokozienice.jpg a29fdb0f283edf4bcf0b860b57fda818
RPOWM.jpg 9555c30ae9843d3de1a65e450ea834e6
aktywność.jpg e4158f0b3432f8eb232b252cb18beeed
turystyczne2.jpg e7201c13fbc76488370385992a184bce
PSE1.jpg 34ba17fef9355572c97b23dd42f0fea6
enea.jpg 6dd21b68ac6c65fb46cd3eeed125c23d
Elektromobilność.jpg d1b13b8c90d47f6ba41d585a12e3fddf
sesje.jpg 8a73782951805e1420855ffff6e46abf
Bez nazwy-1.jpg 96b1daf0f7e970d43b4d23dd8ff049b7
b3.jpg 5e4aa241f7337d51f95a4f482c29aca9
podatek1.jpg 25b97a671d33bd433f09b89be89eea88
sip.jpg 36afc8445a853683d725dac5df007e79
metrobus.jpg 5e6b26fc003da76c37a40f484d2daad1
pomoc.jpg a8471605e1c80a5c27762473c899c1e2
KOU.jpg 6bc4ef7531f94690049b65d59bb1147b
Rodo.jpg 3e1e6137cf76d9b5585933e6dbeead54
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 4343ae2c86a4fced143bccf95454d632
ban2bb.jpg e28c5b3fec07773779f2efa3fcea2ff4
ban3bb.jpg 3d3017f270f710e4920ba69a46b52b5b