Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Dofinansowania z projektów EU
[03-01-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8


Kluczowy pakiet startowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Projekt realizowany przez Polskie Centrum Edukacji w partnerstwie z Gminą Kozienice.

TERMIN REALIZACJI: 1 września 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.

Projekt jest skierowany do 220 uczniów oraz 33 nauczycieli z 5 szkół z terenu Gminy Kozienice i ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy poprzez poprawę jakości nauczania oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół.


Cele szczegółowe projektu:

 • Wyposażenie 198 uczniów w kompetencje kluczowe
 • Rozwój postaw niezbędnych na rynku pracy, w tym innowacyjności, kreatywności i pracy w grupie
 • Rozwój kompetencji cyfrowych uczniów
 • Nabycie kwalifikacji informatycznych przez nauczycieli objętych szkoleniami
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół biorących udział w projekcie
 • Poprawa jakości nauczania w szkołach objętych wsparciem
 • Zakup oraz wykorzystanie w nauczaniu sprzętu TIK
 • Doposażenie 5 pracowni przedmiotowych

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka wŚwierżach Górnych

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • Laboratoria kompetencji kluczowych -zajęcia dodatkowe z zakresu języka angielskiego, matematyki, nauk przyrodniczych
 • Zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne – warsztaty budowy i programowania robotów oraz warsztaty eksperymentalne DaVinci
 • Zajęcia rozwijające umiejętności i postawy niezbędne na rynku pracy – warsztaty kreatywności
 • Wycieczki edukacyjne dla uczniów
 • Szkolenie rozwijające kwalifikacje informatyczne nauczycieli

W ramach projektu przewidziano zakup tablic multimedialnych dla każdej ze szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotowych (przyrodniczych i matematycznych).

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 005 132,00 PLN.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg 03362731d38143490a3b3d52521c8902
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg 5bc1a701f4664793f373720a6d2d06d4
ekokozienice.jpg 989b9a006c54de1d857916af51dbda0b
RPOWM.jpg dd5a3a38dc246ea775d7e0e0c14ceab9
aktywność.jpg fc79d49c4917d9f4aa12db5620d65557
turystyczne2.jpg 81a4bd510e568446150faf8496d9ec46
PSE1.jpg 22efc13971a95132c238013e98a671e5
enea.jpg 9eb458c5cb3a2029cdcc61461897057e
Elektromobilność.jpg df9ef082c03d5b846c18d79ad32b759b
sesje.jpg a294917ebbb2d524061f11ecebc3a6f3
Bez nazwy-1.jpg 9dc7f1b3341f227dcdb14d94742cf8bb
b3.jpg 74926e21f14c211e08daeace95b60dd4
podatek1.jpg 023c7632e8b275a816e681a11a6f8ab3
sip.jpg 0f05506e3f04aa9945feadc5da68e914
metrobus.jpg ffbb80efedddf13a6ff11d9ef9bf85fd
pomoc.jpg a29c4c2de20de25a6fda7c5e140361ab
KOU.jpg da290257fd74d114a3ece3084e77c725
Rodo.jpg 44ecab74f55fd22d4eb079e14450b370
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 54c177001748cd2895d644719d4285c2
ban2bb.jpg 414b9167f22c8c21405201eb697beec8
ban3bb.jpg c8373095966d1a5e6fd78ec19a2348ff