Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 739a9dbaf099afedb1fd7bb81a4bd655
ASI
[03-01-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8


Kluczowy pakiet startowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Projekt realizowany przez Polskie Centrum Edukacji w partnerstwie z Gminą Kozienice.

TERMIN REALIZACJI: 1 września 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.

Projekt jest skierowany do 220 uczniów oraz 33 nauczycieli z 5 szkół z terenu Gminy Kozienice i ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy poprzez poprawę jakości nauczania oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół.


Cele szczegółowe projektu:

 • Wyposażenie 198 uczniów w kompetencje kluczowe
 • Rozwój postaw niezbędnych na rynku pracy, w tym innowacyjności, kreatywności i pracy w grupie
 • Rozwój kompetencji cyfrowych uczniów
 • Nabycie kwalifikacji informatycznych przez nauczycieli objętych szkoleniami
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół biorących udział w projekcie
 • Poprawa jakości nauczania w szkołach objętych wsparciem
 • Zakup oraz wykorzystanie w nauczaniu sprzętu TIK
 • Doposażenie 5 pracowni przedmiotowych

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka wŚwierżach Górnych

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • Laboratoria kompetencji kluczowych -zajęcia dodatkowe z zakresu języka angielskiego, matematyki, nauk przyrodniczych
 • Zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne – warsztaty budowy i programowania robotów oraz warsztaty eksperymentalne DaVinci
 • Zajęcia rozwijające umiejętności i postawy niezbędne na rynku pracy – warsztaty kreatywności
 • Wycieczki edukacyjne dla uczniów
 • Szkolenie rozwijające kwalifikacje informatyczne nauczycieli

W ramach projektu przewidziano zakup tablic multimedialnych dla każdej ze szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotowych (przyrodniczych i matematycznych).

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 005 132,00 PLN.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg 9f024762b337fa25947ea7740e96d2d6
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
TURYSTYCZNE KOZIENICE2.jpg f67d7c040c18c38dfa6047b5b6e0c53d
PSE1.jpg 9a28ad8681653b8410ebcd8a4c576323
Ochrona powietrza.jpg 578e42c68f36b62be59701659209d9d9
baner sesje na żywo.jpg db8334661eaae5dcd5c6344a134115cc
baner sesje.jpg 68b8476f173f515cc2947a4e0fc691a4
Bez nazwy-1.jpg 73fa167906f01fcd712599cfa745ffaf
asi.jpg fe926dba61022aff722144bebb171133
b3.jpg 98d65a3250d9d9a93823fdb8f18af0a6
500.jpg 5869e92e4fc227a863e6a222daa68e9d
podatek1.jpg 63bfa32c453de929ce04f2b427dadecb
sip.jpg 9ab9ec110e140d2973b215284b8e26bd
fs.jpg 38e4a953f6d29a1267dbb5bf021d7496
rewitalizacja.jpg af06a32f99bda65a56283fed6d537030
czujniki.jpg 331f4455bf958fee468213ed0313da2a
metrobus.jpg d0c1a1ea4796061b2146e7a0dde62ba5
pomoc.jpg 78725b81f87a8fe6388cb7d4072347cb
KOU.jpg 3a08011f86f3976248c2eb1b2cecd6b8
Rodo.jpg 33c4b962902d0c6adb61a803f45e5ec9
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg c0742437c5a1502f9121eb0cb57d18db
ban2bb.jpg 0c13dfeacc61a6b59279a828f879f0ea
ban3bb.jpg 5e2e944652575b61d12716e4b48196ff