Kozienice - test.kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 404bd4cec8bbae8809e750182652baed
ASI
[03-01-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8


Kluczowy pakiet startowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Projekt realizowany przez Polskie Centrum Edukacji w partnerstwie z Gminą Kozienice.

TERMIN REALIZACJI: 1 września 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.

Projekt jest skierowany do 220 uczniów oraz 33 nauczycieli z 5 szkół z terenu Gminy Kozienice i ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy poprzez poprawę jakości nauczania oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół.


Cele szczegółowe projektu:

 • Wyposażenie 198 uczniów w kompetencje kluczowe
 • Rozwój postaw niezbędnych na rynku pracy, w tym innowacyjności, kreatywności i pracy w grupie
 • Rozwój kompetencji cyfrowych uczniów
 • Nabycie kwalifikacji informatycznych przez nauczycieli objętych szkoleniami
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół biorących udział w projekcie
 • Poprawa jakości nauczania w szkołach objętych wsparciem
 • Zakup oraz wykorzystanie w nauczaniu sprzętu TIK
 • Doposażenie 5 pracowni przedmiotowych

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka wŚwierżach Górnych

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • Laboratoria kompetencji kluczowych -zajęcia dodatkowe z zakresu języka angielskiego, matematyki, nauk przyrodniczych
 • Zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne – warsztaty budowy i programowania robotów oraz warsztaty eksperymentalne DaVinci
 • Zajęcia rozwijające umiejętności i postawy niezbędne na rynku pracy – warsztaty kreatywności
 • Wycieczki edukacyjne dla uczniów
 • Szkolenie rozwijające kwalifikacje informatyczne nauczycieli

W ramach projektu przewidziano zakup tablic multimedialnych dla każdej ze szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotowych (przyrodniczych i matematycznych).

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 005 132,00 PLN.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
gr.jpg 6daee65a317fdf45b52eda891fafcd38
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[21-06-2016]
b2.jpg 3e30b9c6b1cfe79eba66ee9728337bd9
Bez nazwy-1.jpg 6db04206f051212c72e3b4d534552297
asi.jpg 1e2d18511305830a6b99c16cae328186
b3.jpg 78a8bcfb265a548abe3bcfbe33c4443e
500.jpg 0e06b054271c2a8adec9a354f71b4520
podatek1.jpg 59ec767a8fcdf7f78292312b20d1cbe4
sdi_2.jpg 1f68c85fc2ebb126e00a5610cb10596f
sip.jpg 0053d84f1fa294fee12892ce9a1407d3
fs.jpg 8f0b93dd1d5dcefc53aee1057faad93a
rewitalizacja.jpg 4d82839382f775b599f645c5d0f47737
czujniki.jpg 2a62a6b584e1f05a15128b08ace652b2
metrobus.jpg 4c0ac1a03fb9079ebc9bed7354f12093
KOU.jpg 5ce2a843d7005cac3366b8317c8a59c0
e-składka.jpg fde737542620d2b85d28433d5db70ee1
pomoc.jpg 43483074d9e851604d48b4d05d3516aa
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail: urzad@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg fdab6da6e5d3fcfc67e2a0d4ebf8ea4e
ban2bb.jpg 15e6d83f533c8f7c95b73b387a4c2fb2
ban3bb.jpg 1f53c52788c8633e0299e7ded48b2d8b