Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png a589bc151fa4fce81d65fcb8b0f99c44
Załączniki:
rewitalizacja
[31-10-2017]
1 2 3 4 5 6 7 8

Rewitalizacja zdegradowanych terenów to jedno z głównych wyzwań przed którym stoją władze samorządowe gminy Kozienice. Prowadzenie procesu rewitalizacji stanowi szansę na odwrócenie negatywnych trendów przy uwzględnieniu  potrzeb społeczności lokalnej, zagadnień gospodarczych, przestrzennych oraz środowiskowych. Wizja rewitalizacji centrum miasta Kozienice została przedstawiona w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016-2022 przyjętym uchwałą Nr XXV/233/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego  2017 roku.

Po przeprowadzeniu delimitacji zjawisk społecznych, występujących w przestrzeni gminy Kozienice, za  obszar zdegradowany uznano obszar na terenie miasta Kozienice obejmujący spójną przestrzeń w centrum miasta, oznaczoną na potrzeby delimitacji nazwami zwyczajowymi, obszar nr 1 – Centrum i obszar Nr 6 – Osiedle Pokoju oraz obszar Sołectwa Wilczkowice Górne. Obszar Nr 1 i obszar Nr 6 obejmują swoim zasięgiem następujące ulice: Piękną, Warszawską, Konstytucji 3 Maja, Radomską, Henryka Sienkiewicza, Maciejowicką, Jana Kochanowskiego, Al. 1 Maja, Sławną, Plac 15 stycznia, Topolową, Sosnową, Legionów, Parkową, Osiedle Skarpa, Wiślaną, Sportową, Sienkiewicza, Bohaterów Getta, Lubelską, Batalionów Chłopskich, Czwartek, Os. Pokoju, Drzewną, L. Waryńskiego, Szpitalną.

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się  koncentracją problemów społecznych takich jak kryzys demograficzny, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość. Obecnie dominujące czynniki  powodują, że obszar ten umiarkowanie funkcjonuje a jego mieszkańcy mają problemy na zmianę tego stanu. Jednocześnie obszar ten posiada duży potencjał rozwojowy i przy odpowiedniej stymulacji i interwencji może zmienić swój charakter.

Wypracowana przez wszystkich interesariuszy rewitalizacji spójna i kompleksowa wizja obszaru rewitalizacji   przyczyni się do utworzenia miejsca bezpiecznego o wysokiej jakości życia, gdzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym otrzymały możliwość wyjścia z kręgu ubóstwa pokonując kryzysową sytuację życiową. Obszar rewitalizacji stanie się miejscem zamieszkałym przez ludzi młodych a zwłaszcza młodych małżeństw z małymi dziećmi.
Teren ten stanie się dla mieszkańców atrakcyjny ze względu na zwiększoną powierzchnię terenów zielonych, miejsc rekreacji, placów zabaw itp. Seniorzy będą mieli większy wpływ na integrację międzypokoleniową przekazując swoją wiedzę i doświadczenie kolejnym pokoleniom. Ci ostatni będą mieli również łatwiejszy dostęp do opieki medycznej, dzięki czemu nie będą zmuszeni szukać specjalistów w innych miastach a tym samym ponosić straty finansowe i trud podróżowania. W trosce o środowisko naturalne obszar rewitalizacji zostanie zmodernizowany i doposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną dostosowaną do potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na przedmiotowym obszarze.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg 168d14f9427b7fb21f47e898b7f1c020
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
turystyczne2.jpg b54ef46958eacf413931391779652349
PSE1.jpg 58dfc45b00ed221b848bb3f85941ebbb
Ochrona powietrza.jpg 32fef994b06004c517e97fac8f9ca46d
baner sesje na żywo.jpg d5ddc9f5ceeb1464b186da4efea09d23
baner sesje.jpg 5229bfe30814fca5bbd91d108a7d587d
Bez nazwy-1.jpg fc418eb438cd64f8ba37cf9526f6059b
asi.jpg 1fa82749e079924e497657c624cbe183
b3.jpg efaca679cfe65cc47ffb440115a57644
500.jpg 125ccb0f990720d6c5103e4559302b59
podatek1.jpg 06fa4cd122f0c61114413b640e1903d4
sip.jpg 72b39e2fdef020704e209787f4c3d1fc
fs.jpg a782c4d985d719ef37ad98f2935f04b8
rewitalizacja.jpg 29ad9cee111a0e9a805898d67d31612d
czujniki.jpg 9ad93cc5c2d4949bbbdf7d872fa3d82f
metrobus.jpg 42e8468d9cdac4669a07027ce5bf5f8e
pomoc.jpg 5cc08df995e6582ce2a84ac43b60ae2b
KOU.jpg f3f729068ee7f55d0e07313a2a68e9be
Rodo.jpg 882861885b3b51b6dadccefcdd20751b
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 3dbebbda4c2889f090a1de1446c9326a
ban2bb.jpg 5391c2bee6d5f8dcc45760ea3a1614fb
ban3bb.jpg 081d990765d9cddc779abb2776e7ec09