Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
ZMIANY ORGANIZACJI.jpg 58c72e2ab15f0dd500767f6525d09e0f
baner na stronę urzędu gminy 750x100.jpg 8c2d9241324d147dadcb982f20044ed8
Załączniki:
Program Rewitalizacji
[31-10-2017]
1 2 3 4 5 6 7 8

Rewitalizacja zdegradowanych terenów to jedno z głównych wyzwań przed którym stoją władze samorządowe gminy Kozienice. Prowadzenie procesu rewitalizacji stanowi szansę na odwrócenie negatywnych trendów przy uwzględnieniu  potrzeb społeczności lokalnej, zagadnień gospodarczych, przestrzennych oraz środowiskowych. Wizja rewitalizacji centrum miasta Kozienice została przedstawiona w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016-2022 przyjętym uchwałą Nr XXV/233/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego  2017 roku.

Po przeprowadzeniu delimitacji zjawisk społecznych, występujących w przestrzeni gminy Kozienice, za  obszar zdegradowany uznano obszar na terenie miasta Kozienice obejmujący spójną przestrzeń w centrum miasta, oznaczoną na potrzeby delimitacji nazwami zwyczajowymi, obszar nr 1 – Centrum i obszar Nr 6 – Osiedle Pokoju oraz obszar Sołectwa Wilczkowice Górne. Obszar Nr 1 i obszar Nr 6 obejmują swoim zasięgiem następujące ulice: Piękną, Warszawską, Konstytucji 3 Maja, Radomską, Henryka Sienkiewicza, Maciejowicką, Jana Kochanowskiego, Al. 1 Maja, Sławną, Plac 15 stycznia, Topolową, Sosnową, Legionów, Parkową, Osiedle Skarpa, Wiślaną, Sportową, Sienkiewicza, Bohaterów Getta, Lubelską, Batalionów Chłopskich, Czwartek, Os. Pokoju, Drzewną, L. Waryńskiego, Szpitalną.

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się  koncentracją problemów społecznych takich jak kryzys demograficzny, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość. Obecnie dominujące czynniki  powodują, że obszar ten umiarkowanie funkcjonuje a jego mieszkańcy mają problemy na zmianę tego stanu. Jednocześnie obszar ten posiada duży potencjał rozwojowy i przy odpowiedniej stymulacji i interwencji może zmienić swój charakter.

Wypracowana przez wszystkich interesariuszy rewitalizacji spójna i kompleksowa wizja obszaru rewitalizacji   przyczyni się do utworzenia miejsca bezpiecznego o wysokiej jakości życia, gdzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym otrzymały możliwość wyjścia z kręgu ubóstwa pokonując kryzysową sytuację życiową. Obszar rewitalizacji stanie się miejscem zamieszkałym przez ludzi młodych a zwłaszcza młodych małżeństw z małymi dziećmi.
Teren ten stanie się dla mieszkańców atrakcyjny ze względu na zwiększoną powierzchnię terenów zielonych, miejsc rekreacji, placów zabaw itp. Seniorzy będą mieli większy wpływ na integrację międzypokoleniową przekazując swoją wiedzę i doświadczenie kolejnym pokoleniom. Ci ostatni będą mieli również łatwiejszy dostęp do opieki medycznej, dzięki czemu nie będą zmuszeni szukać specjalistów w innych miastach a tym samym ponosić straty finansowe i trud podróżowania. W trosce o środowisko naturalne obszar rewitalizacji zostanie zmodernizowany i doposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną dostosowaną do potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na przedmiotowym obszarze.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
platforma.png cc509d288101a47dae7d6afa47c61a38
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg 7822942a10971555267a8917d408bbf5
ekokozienice.jpg be44b065d2029c79bb2176f29d012e79
RPOWM.jpg 1963adfaaae0dca5a5abe2a0a7279b2b
aktywność.jpg 0a9d391d3ed1a3a30afdd10a9f9d0e3c
turystyczne2.jpg 9b679614f4514fc36d2d8f5556602710
PSE1.jpg 562516f254fef247be772537f7697c09
enea.jpg 087b7bfd26c0bfa2040cfd9f32a3b87c
Elektromobilność.jpg a9904aeee7bb99197155a61694a9260a
sesje.jpg 5758cf6703a8da9e5f007bee74c8057a
Bez nazwy-1.jpg ffbe4dcfd019cea6c3930951d4aee002
b3.jpg b14a1634cd5fd7485c1d7a234ac12372
podatek1.jpg e9ae84614031ffdf06d0a18d8026f185
sip.jpg 5c5e4655bcbbf3746f23c68703ce3bbe
metrobus.jpg 9db1f74c86c75133d2ec7ab5a73f1b5a
pomoc.jpg 8bc6e4c5b0547745efd78b8df9eaffc8
KOU.jpg e0796cb1bd1728ea7f6be62773992456
Rodo.jpg 6af6520c053858102bcefaacd0cd747b
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 4b13c0ba8301b7dbb3ca9abaa4a9b1fc
ban2bb.jpg ef9f4db7ddcc33e22ce001a957547690
ban3bb.jpg 426e5101b6b6bb08c588d6c9b83dfba0