Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg 0e1ad5976f5789125e3a30297348bca9
kamera.jpg 8434ead1e1a4df792d54932dc800c77e
szczepimy się.jpg 16bdad5078c1f78bd8341c0f635bc0ac
Załączniki:
Program Rewitalizacji
[31-10-2017]
1 2 3 4 5 6 7 8

Rewitalizacja zdegradowanych terenów to jedno z głównych wyzwań przed którym stoją władze samorządowe gminy Kozienice. Prowadzenie procesu rewitalizacji stanowi szansę na odwrócenie negatywnych trendów przy uwzględnieniu  potrzeb społeczności lokalnej, zagadnień gospodarczych, przestrzennych oraz środowiskowych. Wizja rewitalizacji centrum miasta Kozienice została przedstawiona w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016-2022 przyjętym uchwałą Nr XXV/233/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego  2017 roku.

Po przeprowadzeniu delimitacji zjawisk społecznych, występujących w przestrzeni gminy Kozienice, za  obszar zdegradowany uznano obszar na terenie miasta Kozienice obejmujący spójną przestrzeń w centrum miasta, oznaczoną na potrzeby delimitacji nazwami zwyczajowymi, obszar nr 1 – Centrum i obszar Nr 6 – Osiedle Pokoju oraz obszar Sołectwa Wilczkowice Górne. Obszar Nr 1 i obszar Nr 6 obejmują swoim zasięgiem następujące ulice: Piękną, Warszawską, Konstytucji 3 Maja, Radomską, Henryka Sienkiewicza, Maciejowicką, Jana Kochanowskiego, Al. 1 Maja, Sławną, Plac 15 stycznia, Topolową, Sosnową, Legionów, Parkową, Osiedle Skarpa, Wiślaną, Sportową, Sienkiewicza, Bohaterów Getta, Lubelską, Batalionów Chłopskich, Czwartek, Os. Pokoju, Drzewną, L. Waryńskiego, Szpitalną.

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się  koncentracją problemów społecznych takich jak kryzys demograficzny, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość. Obecnie dominujące czynniki  powodują, że obszar ten umiarkowanie funkcjonuje a jego mieszkańcy mają problemy na zmianę tego stanu. Jednocześnie obszar ten posiada duży potencjał rozwojowy i przy odpowiedniej stymulacji i interwencji może zmienić swój charakter.

Wypracowana przez wszystkich interesariuszy rewitalizacji spójna i kompleksowa wizja obszaru rewitalizacji   przyczyni się do utworzenia miejsca bezpiecznego o wysokiej jakości życia, gdzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym otrzymały możliwość wyjścia z kręgu ubóstwa pokonując kryzysową sytuację życiową. Obszar rewitalizacji stanie się miejscem zamieszkałym przez ludzi młodych a zwłaszcza młodych małżeństw z małymi dziećmi.
Teren ten stanie się dla mieszkańców atrakcyjny ze względu na zwiększoną powierzchnię terenów zielonych, miejsc rekreacji, placów zabaw itp. Seniorzy będą mieli większy wpływ na integrację międzypokoleniową przekazując swoją wiedzę i doświadczenie kolejnym pokoleniom. Ci ostatni będą mieli również łatwiejszy dostęp do opieki medycznej, dzięki czemu nie będą zmuszeni szukać specjalistów w innych miastach a tym samym ponosić straty finansowe i trud podróżowania. W trosce o środowisko naturalne obszar rewitalizacji zostanie zmodernizowany i doposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną dostosowaną do potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na przedmiotowym obszarze.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
NSP_KOLOR.png 17f5fe1f1f7428efb17c5cbc0f35938e
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Zasób 2@KOZIENICE.png 661a4b865552b5bd084316f6a420eb3a
w sieci.jpg 40e24fe2541b3f34b16745f1d95ee1ea
Wirus.jpg 3682f2b244f8c4a7d8e57eabb6ad02e8
NIANIA.jpg 2ed31a778b5e9c641570e170f7df98af
ekokozienice.jpg 704a01079415db4e924611481002ec32
RPOWM.jpg 8e0c760880cacccb17282940220ae63c
aktywność.jpg a5f3e69d41f92821d9fdc254004303f2
turystyczne2.jpg 65043d8800f6609779e1d6d80e62abfa
PSE1.jpg 7a9275f05503b66a1cd60e27eb0c10ee
enea.jpg 78535d777e71be0447547c374a947580
Elektromobilność.jpg 3ed31b8d7de9813d9efbcb2e84ffa960
sesje.jpg db96bc29d2d05908a44b05a54acba1b0
Bez nazwy-1.jpg 222c3da4e4c132b5596b204687328ff4
b3.jpg c3cfb0a674cff367150574c59e673a6a
podatek1.jpg b546d23b339644008d1ad0ae00d8be1f
sip.jpg 3704007e72eac68f45d5a9e0ce5b7056
metrobus.jpg c56328261fec185dca441c087da9b394
pomoc.jpg 4860102ea863184306309350e82e6705
KOU.jpg a771f44e3bc97bff9aba7dee54171ebc
inwentaryzacja.jpg c4a25c8ebbc52109195bf461cdb23727
Rodo.jpg d9cce8dd4fb78da534e0717c1809ce95
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg ccb75e6cc9584e8a150bc843bc1b4ff8
ban2bb.jpg c58d2b1f8d48855dc621c70cb256a184
ban3bb.jpg 0e3b35bc32e43726a34ac3705cdca64f