Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
kamera.jpg 84db8bfa5b0cd69c07231cf8060ca4f3
szczepimy się.jpg 2b61143705c8828275669393c0d8ac06
Załączniki:
Program Rewitalizacji
[31-10-2017]
1 2 3 4 5 6 7 8

Rewitalizacja zdegradowanych terenów to jedno z głównych wyzwań przed którym stoją władze samorządowe gminy Kozienice. Prowadzenie procesu rewitalizacji stanowi szansę na odwrócenie negatywnych trendów przy uwzględnieniu  potrzeb społeczności lokalnej, zagadnień gospodarczych, przestrzennych oraz środowiskowych. Wizja rewitalizacji centrum miasta Kozienice została przedstawiona w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016-2022 przyjętym uchwałą Nr XXV/233/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego  2017 roku.

Po przeprowadzeniu delimitacji zjawisk społecznych, występujących w przestrzeni gminy Kozienice, za  obszar zdegradowany uznano obszar na terenie miasta Kozienice obejmujący spójną przestrzeń w centrum miasta, oznaczoną na potrzeby delimitacji nazwami zwyczajowymi, obszar nr 1 – Centrum i obszar Nr 6 – Osiedle Pokoju oraz obszar Sołectwa Wilczkowice Górne. Obszar Nr 1 i obszar Nr 6 obejmują swoim zasięgiem następujące ulice: Piękną, Warszawską, Konstytucji 3 Maja, Radomską, Henryka Sienkiewicza, Maciejowicką, Jana Kochanowskiego, Al. 1 Maja, Sławną, Plac 15 stycznia, Topolową, Sosnową, Legionów, Parkową, Osiedle Skarpa, Wiślaną, Sportową, Sienkiewicza, Bohaterów Getta, Lubelską, Batalionów Chłopskich, Czwartek, Os. Pokoju, Drzewną, L. Waryńskiego, Szpitalną.

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się  koncentracją problemów społecznych takich jak kryzys demograficzny, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość. Obecnie dominujące czynniki  powodują, że obszar ten umiarkowanie funkcjonuje a jego mieszkańcy mają problemy na zmianę tego stanu. Jednocześnie obszar ten posiada duży potencjał rozwojowy i przy odpowiedniej stymulacji i interwencji może zmienić swój charakter.

Wypracowana przez wszystkich interesariuszy rewitalizacji spójna i kompleksowa wizja obszaru rewitalizacji   przyczyni się do utworzenia miejsca bezpiecznego o wysokiej jakości życia, gdzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym otrzymały możliwość wyjścia z kręgu ubóstwa pokonując kryzysową sytuację życiową. Obszar rewitalizacji stanie się miejscem zamieszkałym przez ludzi młodych a zwłaszcza młodych małżeństw z małymi dziećmi.
Teren ten stanie się dla mieszkańców atrakcyjny ze względu na zwiększoną powierzchnię terenów zielonych, miejsc rekreacji, placów zabaw itp. Seniorzy będą mieli większy wpływ na integrację międzypokoleniową przekazując swoją wiedzę i doświadczenie kolejnym pokoleniom. Ci ostatni będą mieli również łatwiejszy dostęp do opieki medycznej, dzięki czemu nie będą zmuszeni szukać specjalistów w innych miastach a tym samym ponosić straty finansowe i trud podróżowania. W trosce o środowisko naturalne obszar rewitalizacji zostanie zmodernizowany i doposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną dostosowaną do potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na przedmiotowym obszarze.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Zasób 2@KOZIENICE.png 6b1de8902fff1f9d2f24ad09ae14d047
w sieci.jpg df9e4be2ae57d94004b8be6bd408e702
Ukraina UA.jpg 7eed1f739a2fc5916a937eac31ec3e35
Ukraina PL.jpg 38f562ec7bce0e1e4f794355c7161209
NIANIA.jpg 32065873190d3714cc099ee2fc42af26
ekokozienice.jpg b813eac8f5e6e7528c26d8c8e87e08b3
RPOWM.jpg 26f58df6125f745fecb7c600a21a8f51
aktywność.jpg 8c396af4955895b208941dcc582e68a4
turystyczne2.jpg 0b44ea154ce46f2bb9fcf4ee0d1da7e8
PSE1.jpg bc05ae0bc159c8ac7dae541406e80df5
enea.jpg 30bb1f5b301c857481aeff32890e154e
Elektromobilność.jpg 8de9629b12868d80cd19fa6f52e8ecd6
sesje.jpg c7908e75c570a2dbd2c968cf32d07905
Bez nazwy-1.jpg 5bbcdca222b7b061f368e3e7d88e1878
b3.jpg 17dfac59b71d41226031d3844608590e
Bez nazwy-1.jpg e817b075825a5bd10d97a626e478338e
podatek1.jpg 79c097e576bf46ab81ca58704b197296
sip.jpg 934bead403a2603da269740a0869de09
metrobus.jpg 8fa8f3779b65d8272b8668844b86c101
pomoc.jpg 7854957a757b231c5cbab1ff9b9e5ddb
inwentaryzacja.jpg 5db9aaeccadb2898ef5fe2047df6d5b9
Rodo.jpg 6ce82a3ca2dc8ffb74d6075af355274c
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg f92f85b3e2e0e003ebae82211db1560d
ban2bb.jpg 8e88c67b1f465c81204d2a645470de03
ban3bb.jpg f1efb85d5c3b647baffc5b20675da61a