Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg b31db670366865c5296d6130754a5ca0
szczepimy się.jpg 597fbdb8d497f9d2f84a3b4e7fa66c45
Załączniki:
Program Rewitalizacji
[31-10-2017]
1 2 3 4 5 6 7 8

Rewitalizacja zdegradowanych terenów to jedno z głównych wyzwań przed którym stoją władze samorządowe gminy Kozienice. Prowadzenie procesu rewitalizacji stanowi szansę na odwrócenie negatywnych trendów przy uwzględnieniu  potrzeb społeczności lokalnej, zagadnień gospodarczych, przestrzennych oraz środowiskowych. Wizja rewitalizacji centrum miasta Kozienice została przedstawiona w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016-2022 przyjętym uchwałą Nr XXV/233/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego  2017 roku.

Po przeprowadzeniu delimitacji zjawisk społecznych, występujących w przestrzeni gminy Kozienice, za  obszar zdegradowany uznano obszar na terenie miasta Kozienice obejmujący spójną przestrzeń w centrum miasta, oznaczoną na potrzeby delimitacji nazwami zwyczajowymi, obszar nr 1 – Centrum i obszar Nr 6 – Osiedle Pokoju oraz obszar Sołectwa Wilczkowice Górne. Obszar Nr 1 i obszar Nr 6 obejmują swoim zasięgiem następujące ulice: Piękną, Warszawską, Konstytucji 3 Maja, Radomską, Henryka Sienkiewicza, Maciejowicką, Jana Kochanowskiego, Al. 1 Maja, Sławną, Plac 15 stycznia, Topolową, Sosnową, Legionów, Parkową, Osiedle Skarpa, Wiślaną, Sportową, Sienkiewicza, Bohaterów Getta, Lubelską, Batalionów Chłopskich, Czwartek, Os. Pokoju, Drzewną, L. Waryńskiego, Szpitalną.

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się  koncentracją problemów społecznych takich jak kryzys demograficzny, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość. Obecnie dominujące czynniki  powodują, że obszar ten umiarkowanie funkcjonuje a jego mieszkańcy mają problemy na zmianę tego stanu. Jednocześnie obszar ten posiada duży potencjał rozwojowy i przy odpowiedniej stymulacji i interwencji może zmienić swój charakter.

Wypracowana przez wszystkich interesariuszy rewitalizacji spójna i kompleksowa wizja obszaru rewitalizacji   przyczyni się do utworzenia miejsca bezpiecznego o wysokiej jakości życia, gdzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym otrzymały możliwość wyjścia z kręgu ubóstwa pokonując kryzysową sytuację życiową. Obszar rewitalizacji stanie się miejscem zamieszkałym przez ludzi młodych a zwłaszcza młodych małżeństw z małymi dziećmi.
Teren ten stanie się dla mieszkańców atrakcyjny ze względu na zwiększoną powierzchnię terenów zielonych, miejsc rekreacji, placów zabaw itp. Seniorzy będą mieli większy wpływ na integrację międzypokoleniową przekazując swoją wiedzę i doświadczenie kolejnym pokoleniom. Ci ostatni będą mieli również łatwiejszy dostęp do opieki medycznej, dzięki czemu nie będą zmuszeni szukać specjalistów w innych miastach a tym samym ponosić straty finansowe i trud podróżowania. W trosce o środowisko naturalne obszar rewitalizacji zostanie zmodernizowany i doposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną dostosowaną do potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na przedmiotowym obszarze.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
platforma.png 2d723c7e78198afda20c17b051ec121a
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg 8a336fa37cfc16435d38f08db63a3a10
ekokozienice.jpg e789ccbde3afd8779bba1daef234cd72
RPOWM.jpg d2ea92ac061148168fc3d4029b7f0a8a
aktywność.jpg 6ffd0f8fef25490f8df969c5b46bb767
turystyczne2.jpg 11b60ed0eaac3dba7af06430603d35cd
PSE1.jpg 99b5918c05bda5bfb489038b0e0af13d
enea.jpg ae13083d3bfa8bce109e2bc9e295ca31
Elektromobilność.jpg 8ab513203fdd433b42f0e69684f37cf0
sesje.jpg 5ea70238abaef57f942a4b220e34faf9
Bez nazwy-1.jpg 5c786fa137e87cc57e7c24bc0729a7bb
b3.jpg 6e988552fcd83f468fc666e6408b5139
podatek1.jpg 2456fe9235ed293dec9c23dcf6bfd544
sip.jpg 8307b3895a20e9a489a2e6713b3f4ce6
metrobus.jpg 689c0754b1f4eb1cd6d088176a441d9a
pomoc.jpg 50c9cb04d8d29a3941bd9d497cbf015c
KOU.jpg 2ba506117a0a76b96d02c0a620ad1c65
inwentaryzacja.jpg b82e5f2a9a93c8f9b447a375b6102ae3
Rodo.jpg 1c5c538b26f0729c2f7261c9d97422cf
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg c4e5c17ce4738e12f082de5a7718e65f
ban2bb.jpg e276a56364b2b4f8f4c74289e073dbe3
ban3bb.jpg 4f16e92f7fceb49f42a9323c80e375d6