Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg 0305ec3a000b0bc07aaf5907f29f4c18
baner na stronę urzędu gminy 750x100.jpg ef445f9d87491dfd8fa0cdb1ccf43047
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
[11-04-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 Gmina Kozienice pozyskała dofinansowanie w kwocie 110 797,00 zł na realizację Projektu „ Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie” 
Projekt ma na celu rozwój sołectwa, poprawę warunków życia oraz rozwój turystyki, sportu i wypoczynku oparty o zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe wsi Janików. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Janikowa (budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole w Janikowie obejmująca m.in. budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem, chodnik do placu, wymianę siedzisk na trybunach i dostawę kabin dla zawodników na boisku przy placu zabaw i PSP, wymianę opraw elektrycznych) mające na celu poprawę jego funkcjonalności, estetycznego wyglądu, oraz zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej, tym samym zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej, w konsekwencji zdrowotnej. 
Całkowita wartość projektu wynosi 181 017,66 zł, natomiast koszty kwalifikowane stanowią kwotę 147 729,80 zł 

W ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 Gmina Kozienice pozyskała dofinansowanie w kwocie 34.120,00 zł na realizację Projektu 
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ruda – budowa placu zabaw – etap II” 
Projekt ma na celu rozwój sołectwa, poprawę warunków życia oraz rozwój turystyki, sportu i wypoczynku oparty o zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe wsi Ruda. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Ruda (budowa placu zabaw w tym: dojście do placu zabaw, montaż wyposażenia parkowego i urządzeń zabawowych, nawierzchnia z tworzyw sztucznych pod urządzeniami zabawowymi) mające na celu poprawę jego funkcjonalności, estetycznego wyglądu, oraz zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej, tym samym zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej, w konsekwencji zdrowotnej. 
Całkowita wartość projektu wynosi 52.460,00 zł, natomiast koszty kwalifikowane stanowią kwotę 42.650,41 zł 

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013, Gmina Kozienice pozyskała dofinansowanie w kwocie 25.000,00 zł na realizację operacji pn: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łuczynów – budowa placu zabaw”. 
Projekt ma na celu rozwój sołectwa, poprawę warunków życia oraz rozwój turystyki, sportu i wypoczynku oparty o zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe wsi Łuczynów. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Łuczynów (budowa placu zabaw w tym: wykonanie podbudowy i nawierzchni, montaż urządzeń zabawowych) ma na celu poprawę jej funkcjonalności, estetycznego wyglądu, oraz zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej, tym samym zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej, w konsekwencji zdrowotnej. 
Całkowita wartość projektu wynosi 84 870,00 zł, natomiast koszty kwalifikowane 53 708,00 zł.

Gmina Kozienice w lutym 2015 roku podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego trzy umowy o przyznanie pomocy w zakresie „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW na lata 2007 – 2013” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 

1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łuczynów – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota pomocy 222.500,00 zł. 
2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śmietanki – budowa placu zabaw i miejsca rekreacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota pomocy 91.226,00 zł. 
3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Świerże Górne poprzez budowę siłowni zewnętrznych – kwota pomocy 27.540,00 zł. 

Celem ww operacji jest umożliwienie podniesienia jakości życia społeczności lokalnej na terenach wiejskich. Ponadto, realizacja inwestycji wpłynie na zapewnienie i uatrakcyjnienie bezpiecznego miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, rywalizację sportową oraz umożliwi spotkania kulturowe i rozrywkowe dla ludności.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
platforma.png c598c42fa93f53bb45bf8cfd7d20feb5
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg a009cbff2bd428d9519df18d49b8a14c
ekokozienice.jpg bc7635c4922d6b892eb93203c3fc0a63
RPOWM.jpg aa1fde61725b44ae517221e6dcf0e786
aktywność.jpg b179925bbc772acfde483276858842d6
turystyczne2.jpg 1d24c5c6d3df49a565b5f5680cd3f264
PSE1.jpg 83fefa8372a422d34f534d70e93da41a
enea.jpg 13e0a55195deacf38cec6694978ed9e9
Elektromobilność.jpg 1722ea49ed101a38c9b651dc9111766f
sesje.jpg 52df962630078b9424ad19e1f0a51090
Bez nazwy-1.jpg 9e252028ad004f0e093ef909cc881859
b3.jpg 5d80eaf44c11f3096ed68daf8563c722
podatek1.jpg 9d0516a0cfdb5b630d191b0185544ed0
sip.jpg 4c3996dbb852e35b6cf24128ebdd90bc
metrobus.jpg 9e8ebfb7ed37af104d7ce3959ca8cbbd
pomoc.jpg ad766a9955e4ef4def02e667c39c41e1
KOU.jpg a7aeb1ad26a808432a786dee27ec4270
Rodo.jpg e6bba51c209698dfa41860d90f83d404
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 64daf6d84d6b461042238f98392e8d29
ban2bb.jpg 9e77be0af729d35b3f5a1f476b743a3c
ban3bb.jpg 476c780be67950dd7521a8479f31972d