Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
[11-04-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 Gmina Kozienice pozyskała dofinansowanie w kwocie 110 797,00 zł na realizację Projektu „ Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie” 
Projekt ma na celu rozwój sołectwa, poprawę warunków życia oraz rozwój turystyki, sportu i wypoczynku oparty o zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe wsi Janików. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Janikowa (budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole w Janikowie obejmująca m.in. budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem, chodnik do placu, wymianę siedzisk na trybunach i dostawę kabin dla zawodników na boisku przy placu zabaw i PSP, wymianę opraw elektrycznych) mające na celu poprawę jego funkcjonalności, estetycznego wyglądu, oraz zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej, tym samym zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej, w konsekwencji zdrowotnej. 
Całkowita wartość projektu wynosi 181 017,66 zł, natomiast koszty kwalifikowane stanowią kwotę 147 729,80 zł 

W ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 Gmina Kozienice pozyskała dofinansowanie w kwocie 34.120,00 zł na realizację Projektu 
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ruda – budowa placu zabaw – etap II” 
Projekt ma na celu rozwój sołectwa, poprawę warunków życia oraz rozwój turystyki, sportu i wypoczynku oparty o zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe wsi Ruda. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Ruda (budowa placu zabaw w tym: dojście do placu zabaw, montaż wyposażenia parkowego i urządzeń zabawowych, nawierzchnia z tworzyw sztucznych pod urządzeniami zabawowymi) mające na celu poprawę jego funkcjonalności, estetycznego wyglądu, oraz zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej, tym samym zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej, w konsekwencji zdrowotnej. 
Całkowita wartość projektu wynosi 52.460,00 zł, natomiast koszty kwalifikowane stanowią kwotę 42.650,41 zł 

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013, Gmina Kozienice pozyskała dofinansowanie w kwocie 25.000,00 zł na realizację operacji pn: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łuczynów – budowa placu zabaw”. 
Projekt ma na celu rozwój sołectwa, poprawę warunków życia oraz rozwój turystyki, sportu i wypoczynku oparty o zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe wsi Łuczynów. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Łuczynów (budowa placu zabaw w tym: wykonanie podbudowy i nawierzchni, montaż urządzeń zabawowych) ma na celu poprawę jej funkcjonalności, estetycznego wyglądu, oraz zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej, tym samym zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej, w konsekwencji zdrowotnej. 
Całkowita wartość projektu wynosi 84 870,00 zł, natomiast koszty kwalifikowane 53 708,00 zł.

Gmina Kozienice w lutym 2015 roku podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego trzy umowy o przyznanie pomocy w zakresie „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW na lata 2007 – 2013” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 

1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łuczynów – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota pomocy 222.500,00 zł. 
2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śmietanki – budowa placu zabaw i miejsca rekreacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota pomocy 91.226,00 zł. 
3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Świerże Górne poprzez budowę siłowni zewnętrznych – kwota pomocy 27.540,00 zł. 

Celem ww operacji jest umożliwienie podniesienia jakości życia społeczności lokalnej na terenach wiejskich. Ponadto, realizacja inwestycji wpłynie na zapewnienie i uatrakcyjnienie bezpiecznego miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, rywalizację sportową oraz umożliwi spotkania kulturowe i rozrywkowe dla ludności.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg 35b59fd27c5915391b1ca2ffaebf7e32
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
RPOWM.jpg 3e88286b8b2b1df822a630aad66d1c5b
aktywność.jpg 6677140586c034105c66ab420355ced3
turystyczne2.jpg bfdb0938717f19c5d40024e82ef1b0f6
PSE1.jpg 061245d9d3cd53f8460d07cb4cf31fe6
enea.jpg 570a5779349a294c66aa491ed56b63e9
Elektromobilność.jpg 5c04a6b1762b2c88ff6dd2c9e16f03d3
Ochrona powietrza.jpg 0f56cf981339cbba221de41e2fdbe409
sesje.jpg 77924744dd26875f636507b244fd7fcd
Bez nazwy-1.jpg 9ed096d4fbc8a07d4f43931bfbea7bd2
b3.jpg 0ea457c82e9a7b60f85db24e0ff18c98
podatek1.jpg 5e0460689f910130355710364a879fd1
sip.jpg 52b14e58af6d4eff77e16d50673ba1fc
czujniki.jpg 5d3b4f797eb5ef024970ff43676789a3
metrobus.jpg 1873d99e5551d34ae02d4fbbfef56e45
pomoc.jpg 35659e311c38be3563cc674e42c6589b
KOU.jpg f992a2d81825d58348e412602b8f755c
Rodo.jpg 047b54fd86c0cac2be2534cccde9c3e1
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg ed4b540ce46b8905acba23c322bab624
ban2bb.jpg 74c0500a433824df7f82509663d23001
ban3bb.jpg 9251dacaf297ede4fff789f11a9b901f