Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Fundusz Spójności
[11-04-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Projekt POIS.01.01.00-00-078/08 
Gmina Kozienice stała się beneficjentem środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. 

Całkowita wartość projektu wynosi 60.575.811 PLN, a udział środków wspólnotowych z Funduszu Spójności wyniesie maksymalnie 
33.097.411,61 PLN

Uroczystego przekazania Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice" dokonano 8 czerwca 2009r. w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Kozienicach. Dokumenty przekazał Tomasz Skrzyczyński - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie wraz z Krystianem Szczepańskim - Dyrektorem Wydziału Funduszy Pomocowych WFOŚiGW w Warszawie na ręce Tomasza Śmietanki - Burmistrza Kozienic. 

W tym ważnym momencie dla rozwoju infrastruktury Kozienic uczestniczyli również goście, którym w sposób szczególny zależy na właściwym i szybkim rozwoju tej malowniczej miejscowości: Poseł RP - Czesław Czechyra, Starosta Powiatu Kozienickiego - Janusz Stąpór, Przewodniczący Rady Miejskiej - Mariusz Prawda, Zastępca Burmistrza ds. Technicznych - Igor Czerwiński. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji. 

Zakres inwestycji obejmuje projekty zrealizowane, jak również planowane do realizacji: 

Kontrakty zrealizowane: 
1.Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Janowie. 
2.Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w m. Opatkowice, Majdany, Holendry Piotrkowskie. 
3.Budowa suszarni słonecznej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Kozienicach. 

Kontrakty do zrealizowania: 
1.Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozienicach. 
2.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Holendry Kozienickie (aglomeracja Kozienice). 
3.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kuźmy, Piotrkowice, Holendry Kuźmińskie (aglomeracja Nowa Wieś). 
4.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Łuczynów i Stanisławice. 
5.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na działkach rekreacyjnych w m. Psary. 
6.Zakup pojazdu do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zakres rzeczowy projektu zakłada wybudowanie 40 km kanalizacji sanitarnej oraz 45 km sieci wodociągowej. Uwzględniona w ramach Projektu modernizacja oczyszczalni ścieków w Kozienicach umożliwi spełnienie przez oczyszczalnię parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz UE (Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 oraz dyrektywą 91/271/EWG). 

W wyniku realizacji projektu na terenie Gminy Kozienice podłączonych do sieci kanalizacji zbiorczej zostanie ok. 2300 osób. 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg 210033475d6903af4055e01f9390ab2f
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
RPOWM.jpg 4f7a233eff1b2cad12c986be09b44241
aktywność.jpg 687373f9911004cf04ccc3953e0fcf47
turystyczne2.jpg b5dac1e8d0152d9df4aa366497b61433
PSE1.jpg 2af5fefd4a03114bd452c45cf8f17bc0
enea.jpg aeaf8faf4947aa5143217cc8c52681a5
Elektromobilność.jpg cea74b24f1baa6341c4775c6ce4c1c5c
Ochrona powietrza.jpg f6b033daea60f616755cc0d0d94a6c08
sesje.jpg 09859ec9ff56bc4a75fd01067896adf9
Bez nazwy-1.jpg 8856807f1c646d44448ec80148953509
b3.jpg 151f13fa797998c34b204ab4509198eb
podatek1.jpg 579e3feba4f9ed0b4ae4670bc072e601
sip.jpg 2703810256df459225ff2d60ee6068b5
czujniki.jpg 228abd99e8975ec19edf425a00bdcb07
metrobus.jpg ad27a1b53427d8717cf3fe3efb51a417
pomoc.jpg aefc3c4d5053689e5453544711f68506
KOU.jpg 9b47e7c4a07e58f4c0cef3b4129b701e
Rodo.jpg f788755007e9cfd025c9a7f9ac9e554a
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 57eb87976c9e9528002e645aa611c686
ban2bb.jpg dd14a1662530c4da86a5b03cdcc57b34
ban3bb.jpg 3d244dc950c3561d864c8e26a9cf922e