Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg 6eafc366216dd8fef0f0a9bdca262718
baner na stronę urzędu gminy 750x100.jpg 6efc7a8f82ee298863255e743398a7b6
Ukraina
[04-03-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Ukraina


Pierwszy krok ... 

MEMORANDUM POROZUMIENIA 

Między Gminą m. Kozienice, Polska, 
i gminą m. Chuguiv, Ukraina. 

Gmina m. Kozienice, w osobie Burmistrza Miasta Tomasza Śmietanki z jednej strony i Gmina m. Chuguiv, w osobie Burmistrza Miasta Anatolija Kwaszi z drugiej strony: 
wyrażając dobrą wolę obydwu Gmin do trwałej współpracy dla dobra i rozwoju miast; 
pragnąc zaświadczyć trwałe i przyjazne stosunki między Gminami m. Kozienice i m. Chuguiv; 
pragnąc ułożyć i rozwijać ekonomiczne, polityczne, sportowe, kulturalne i oświatowe stosunki między Gminami; 
pragnąc wzmocnienia tego strategicznego partnerstwa jakie buduje się na wspólnych ideałach, wzajemnego szanowania i pracy, skierowanej na wykonanie problemów, jakie pomogą miastom Kozienice i Chuguiv być aktywnymi i odpowiedzialnymi; 
wyrażając współpracę w prowadzeniu reform i realnych zmianach; 
pragnąc osiągnąć cele, które wyznaczyły przed sobą obydwie Gminy dla rozszerzenia doświadczeń, strony zgodziły się współpracować w takich kierunkach:
1. Popularyzacji informacji o mieście Kozienice na Ukrainie i o mieście Chuguiv w Polsce; 
2. Współpracy miedzy samorządami miast Kozienice i Chuguiv; 
3. Sprzyjać rozwojowi małego biznesu między Gminami; 
4. Uczestniczyć we wspólnych imprezach sportowych; 
5. Współpracować w wymianie kulturalnej zespołów artystycznych; 
Wspierać będziemy również wszystkie inicjatywy zmierzające do realizacji Memorandum. 
Wykonanie powyższych punktów będzie podstawą dla dalszej współpracy między stronami. 
Memorandum podpisano 5.10.2001 roku w m. Riwne. Ukraina. w dwóch egzemplarzach, w językach ukraińskim i polskim, teksty są autentyczne i mają jednakową moc wykonawczych. 
          
Tomasz Śmietanka 
Burmistrz Miasta Kozienice 

Anatolij Kwasza 
Burmistrz Miasta Chuguiv 


МЕМОРАНДУМ ПОРОЗУМІННЯ 

Між громадою м. Кожєніце, Польща та 
громадою м. Чугуїв, Україна. 

Громада м. Кожєніце в особі міського голови Toмaшa Смітанки з одного боку та громада м. Чугуїв в особі бургомістра Анатолія Кваші з другої сторони: 
виявляючи добру волю громад обох міст до тісного та довготривалого співробітництва; 
бажаючи засвідчити тісний та сприятливий дия співробітництва характер нещодавно встановлених партнерських відносин між громадами м. Кожєніце та м. Львувек Чугуїв, 
прагнучи укласти, зміцнити та розвинути ділові, економічні, політичні, спортивні, культурні та освітні зв'язки миж обома громадами, 
прагнучи зміцнити це стратегічне партнерство, яке базується на спільних ідеалах, взаємній повазі та відданості роботі, спрямованій на вирішення місцевих проблем, що допоможе органам місцевого самоврядування м. Кожєніце та м. Чугуїв стати більш дієвими та відповідальними, 
виявляючи відданість справі реформ, а також прагнення зробити зміни реальністю, 
бажаючи досягнути цілі, що поставили пepeд собою гpoмaди обох міст для поширення досвіду мicцeвoгo самоврядування, сторони уклали даний Меморандум про наступне : 
1. Обмін інформацією про мicто Чугуїв в Польщі та про мисто Кожєніце в Україні; 
2. Співробітництво між меріями міст Кожєніце і Чугуїв; 
3. Сприяння розвитку малого бізнесу між громадами; 
4. Проведення спільних спортивних заходів; 
5. Співпраця по культурному обміну xyдожніми колективами; 
Підтримка всіх інших пропозицій, спрямованих на реaлізацію Meмopaндyмy. 
Повне здійснення цих намірів буде предметом подальшої співпраці мiж сторонами. 
Меморандум підписано 5.10.2001 р. в місті Рівне. Україна, в двох примірниках, кожний українською і польскою мовами, причому обидва тексти автентичні і мають однакову силу. 

Toмaш Смітанка 
Бургомістр Кожєніце 

Анатоліі Кваша 
Міський голова Чугуєва

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
platforma.png 37e69f2df73079e99c7d4718c6fddb87
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg 1f281d03620a27ac37647ec1e6f9b702
ekokozienice.jpg 1c7c6241b71b57741cc3340c521f9b08
RPOWM.jpg dc06e67abbae19ed87e1da30e9a3d850
aktywność.jpg bd471096f104b73f633959ea48d12b3a
turystyczne2.jpg d3f2b372f57d456a5bf390953b182900
PSE1.jpg 93078a2247e9962f14dd9d92fd78cb81
enea.jpg c986d6236b8d18ca113971cc124bbf50
Elektromobilność.jpg 658040e12f858e181ce0b109878703b7
sesje.jpg 27f04927a3c47227995f0b789d8dd6cb
Bez nazwy-1.jpg 38155ae730d14e2e1ce50368b9d142c4
b3.jpg 31ff3b72f7b90a55f8a1e182fd6e407d
podatek1.jpg 76c8e46b76f06be7c2d0b744029809dd
sip.jpg 583883f82263cff336163c954ce8ce21
metrobus.jpg 4a10b601403e14dac7666f7ab226b351
pomoc.jpg 24f4b0e6100ea6b89e6459e932a972de
KOU.jpg 853a9895ec0e33c462ead1c314725d58
Rodo.jpg b1f031bfeefb9edbca06833965c46151
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg a508ad207fbc0fe3c8e5a287ea51c210
ban2bb.jpg 69e158b2f2fcad24c1f5895433730121
ban3bb.jpg 35e79e57667ef106c1c3753e99c799d3