Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
ZMIANY ORGANIZACJI.jpg 89129d6b410e99750a24b84de4fdfdee
baner na stronę urzędu gminy 750x100.jpg ce32393f4257d402d916117d01dda9f7
Ukraina
[04-03-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Ukraina


Pierwszy krok ... 

MEMORANDUM POROZUMIENIA 

Między Gminą m. Kozienice, Polska, 
i gminą m. Chuguiv, Ukraina. 

Gmina m. Kozienice, w osobie Burmistrza Miasta Tomasza Śmietanki z jednej strony i Gmina m. Chuguiv, w osobie Burmistrza Miasta Anatolija Kwaszi z drugiej strony: 
wyrażając dobrą wolę obydwu Gmin do trwałej współpracy dla dobra i rozwoju miast; 
pragnąc zaświadczyć trwałe i przyjazne stosunki między Gminami m. Kozienice i m. Chuguiv; 
pragnąc ułożyć i rozwijać ekonomiczne, polityczne, sportowe, kulturalne i oświatowe stosunki między Gminami; 
pragnąc wzmocnienia tego strategicznego partnerstwa jakie buduje się na wspólnych ideałach, wzajemnego szanowania i pracy, skierowanej na wykonanie problemów, jakie pomogą miastom Kozienice i Chuguiv być aktywnymi i odpowiedzialnymi; 
wyrażając współpracę w prowadzeniu reform i realnych zmianach; 
pragnąc osiągnąć cele, które wyznaczyły przed sobą obydwie Gminy dla rozszerzenia doświadczeń, strony zgodziły się współpracować w takich kierunkach:
1. Popularyzacji informacji o mieście Kozienice na Ukrainie i o mieście Chuguiv w Polsce; 
2. Współpracy miedzy samorządami miast Kozienice i Chuguiv; 
3. Sprzyjać rozwojowi małego biznesu między Gminami; 
4. Uczestniczyć we wspólnych imprezach sportowych; 
5. Współpracować w wymianie kulturalnej zespołów artystycznych; 
Wspierać będziemy również wszystkie inicjatywy zmierzające do realizacji Memorandum. 
Wykonanie powyższych punktów będzie podstawą dla dalszej współpracy między stronami. 
Memorandum podpisano 5.10.2001 roku w m. Riwne. Ukraina. w dwóch egzemplarzach, w językach ukraińskim i polskim, teksty są autentyczne i mają jednakową moc wykonawczych. 
          
Tomasz Śmietanka 
Burmistrz Miasta Kozienice 

Anatolij Kwasza 
Burmistrz Miasta Chuguiv 


МЕМОРАНДУМ ПОРОЗУМІННЯ 

Між громадою м. Кожєніце, Польща та 
громадою м. Чугуїв, Україна. 

Громада м. Кожєніце в особі міського голови Toмaшa Смітанки з одного боку та громада м. Чугуїв в особі бургомістра Анатолія Кваші з другої сторони: 
виявляючи добру волю громад обох міст до тісного та довготривалого співробітництва; 
бажаючи засвідчити тісний та сприятливий дия співробітництва характер нещодавно встановлених партнерських відносин між громадами м. Кожєніце та м. Львувек Чугуїв, 
прагнучи укласти, зміцнити та розвинути ділові, економічні, політичні, спортивні, культурні та освітні зв'язки миж обома громадами, 
прагнучи зміцнити це стратегічне партнерство, яке базується на спільних ідеалах, взаємній повазі та відданості роботі, спрямованій на вирішення місцевих проблем, що допоможе органам місцевого самоврядування м. Кожєніце та м. Чугуїв стати більш дієвими та відповідальними, 
виявляючи відданість справі реформ, а також прагнення зробити зміни реальністю, 
бажаючи досягнути цілі, що поставили пepeд собою гpoмaди обох міст для поширення досвіду мicцeвoгo самоврядування, сторони уклали даний Меморандум про наступне : 
1. Обмін інформацією про мicто Чугуїв в Польщі та про мисто Кожєніце в Україні; 
2. Співробітництво між меріями міст Кожєніце і Чугуїв; 
3. Сприяння розвитку малого бізнесу між громадами; 
4. Проведення спільних спортивних заходів; 
5. Співпраця по культурному обміну xyдожніми колективами; 
Підтримка всіх інших пропозицій, спрямованих на реaлізацію Meмopaндyмy. 
Повне здійснення цих намірів буде предметом подальшої співпраці мiж сторонами. 
Меморандум підписано 5.10.2001 р. в місті Рівне. Україна, в двох примірниках, кожний українською і польскою мовами, причому обидва тексти автентичні і мають однакову силу. 

Toмaш Смітанка 
Бургомістр Кожєніце 

Анатоліі Кваша 
Міський голова Чугуєва

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
platforma.png 2b0481fcda09bfc67c55b56791fe51a6
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg c2a6c07ef052923a370d6f91822ad39c
ekokozienice.jpg 5180e597e9ecee1c9106209503e89997
RPOWM.jpg af8b61e8055d692f0110aae5ff066428
aktywność.jpg b9b57275aba35714c835055e6918ba36
turystyczne2.jpg 0990f78973fbed935aee3f1e4e672ee4
PSE1.jpg 8648374958fc909cfa537d6a2054eb51
enea.jpg 3d706c6ee9ec3696acaf026eed5f09bf
Elektromobilność.jpg 2b7616a1762c3df967aca3269c7cfe78
sesje.jpg 590d51e4245715df31157b2ac85caa76
Bez nazwy-1.jpg 7dbeda5ecfb02bb476c8353d8fa9287a
b3.jpg 4eceb8c1c746bbb5e2bd10b9f78e630b
podatek1.jpg cab32640b311cb00dfe0e2077675bfd1
sip.jpg 344f9f5245b161f6c392e1484b3192ca
metrobus.jpg 702f549537d50315070adb80c255d244
pomoc.jpg db3e5619128f47eafa148b68f548bd22
KOU.jpg 5ffb6fdc111e68d8a54ccb76888a4eb5
Rodo.jpg edf2df6c8768b72699658c9a8828c0d6
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 8cfc12cdadfe0692f1b1715a2c2dae2e
ban2bb.jpg eda5dce3fe47a0852a324d257d8b5726
ban3bb.jpg 3ca25ed3e645a737e35b163d4c2fa854