Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Ukraina
[04-03-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Ukraina


Pierwszy krok ... 

MEMORANDUM POROZUMIENIA 

Między Gminą m. Kozienice, Polska, 
i gminą m. Chuguiv, Ukraina. 

Gmina m. Kozienice, w osobie Burmistrza Miasta Tomasza Śmietanki z jednej strony i Gmina m. Chuguiv, w osobie Burmistrza Miasta Anatolija Kwaszi z drugiej strony: 
wyrażając dobrą wolę obydwu Gmin do trwałej współpracy dla dobra i rozwoju miast; 
pragnąc zaświadczyć trwałe i przyjazne stosunki między Gminami m. Kozienice i m. Chuguiv; 
pragnąc ułożyć i rozwijać ekonomiczne, polityczne, sportowe, kulturalne i oświatowe stosunki między Gminami; 
pragnąc wzmocnienia tego strategicznego partnerstwa jakie buduje się na wspólnych ideałach, wzajemnego szanowania i pracy, skierowanej na wykonanie problemów, jakie pomogą miastom Kozienice i Chuguiv być aktywnymi i odpowiedzialnymi; 
wyrażając współpracę w prowadzeniu reform i realnych zmianach; 
pragnąc osiągnąć cele, które wyznaczyły przed sobą obydwie Gminy dla rozszerzenia doświadczeń, strony zgodziły się współpracować w takich kierunkach:
1. Popularyzacji informacji o mieście Kozienice na Ukrainie i o mieście Chuguiv w Polsce; 
2. Współpracy miedzy samorządami miast Kozienice i Chuguiv; 
3. Sprzyjać rozwojowi małego biznesu między Gminami; 
4. Uczestniczyć we wspólnych imprezach sportowych; 
5. Współpracować w wymianie kulturalnej zespołów artystycznych; 
Wspierać będziemy również wszystkie inicjatywy zmierzające do realizacji Memorandum. 
Wykonanie powyższych punktów będzie podstawą dla dalszej współpracy między stronami. 
Memorandum podpisano 5.10.2001 roku w m. Riwne. Ukraina. w dwóch egzemplarzach, w językach ukraińskim i polskim, teksty są autentyczne i mają jednakową moc wykonawczych. 
          
Tomasz Śmietanka 
Burmistrz Miasta Kozienice 

Anatolij Kwasza 
Burmistrz Miasta Chuguiv 


МЕМОРАНДУМ ПОРОЗУМІННЯ 

Між громадою м. Кожєніце, Польща та 
громадою м. Чугуїв, Україна. 

Громада м. Кожєніце в особі міського голови Toмaшa Смітанки з одного боку та громада м. Чугуїв в особі бургомістра Анатолія Кваші з другої сторони: 
виявляючи добру волю громад обох міст до тісного та довготривалого співробітництва; 
бажаючи засвідчити тісний та сприятливий дия співробітництва характер нещодавно встановлених партнерських відносин між громадами м. Кожєніце та м. Львувек Чугуїв, 
прагнучи укласти, зміцнити та розвинути ділові, економічні, політичні, спортивні, культурні та освітні зв'язки миж обома громадами, 
прагнучи зміцнити це стратегічне партнерство, яке базується на спільних ідеалах, взаємній повазі та відданості роботі, спрямованій на вирішення місцевих проблем, що допоможе органам місцевого самоврядування м. Кожєніце та м. Чугуїв стати більш дієвими та відповідальними, 
виявляючи відданість справі реформ, а також прагнення зробити зміни реальністю, 
бажаючи досягнути цілі, що поставили пepeд собою гpoмaди обох міст для поширення досвіду мicцeвoгo самоврядування, сторони уклали даний Меморандум про наступне : 
1. Обмін інформацією про мicто Чугуїв в Польщі та про мисто Кожєніце в Україні; 
2. Співробітництво між меріями міст Кожєніце і Чугуїв; 
3. Сприяння розвитку малого бізнесу між громадами; 
4. Проведення спільних спортивних заходів; 
5. Співпраця по культурному обміну xyдожніми колективами; 
Підтримка всіх інших пропозицій, спрямованих на реaлізацію Meмopaндyмy. 
Повне здійснення цих намірів буде предметом подальшої співпраці мiж сторонами. 
Меморандум підписано 5.10.2001 р. в місті Рівне. Україна, в двох примірниках, кожний українською і польскою мовами, причому обидва тексти автентичні і мають однакову силу. 

Toмaш Смітанка 
Бургомістр Кожєніце 

Анатоліі Кваша 
Міський голова Чугуєва

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg 29c78e4c2a92f5a174abd006d5fdcfd2
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
RPOWM.jpg 94621e681f3c5c08dcd4c07ff680883c
aktywność.jpg 150649335d4b7fe2087a85d71b40b68d
turystyczne2.jpg 810bbac68a6d4e948fe5040f431bedd1
PSE1.jpg 67c329905912ca150d4eac473d496360
enea.jpg 38ce0811ca795c718977ccfbf262b41c
Elektromobilność.jpg 8fdb7c630f9482522159a6f97b2d62be
Ochrona powietrza.jpg 72142a73ab27b1d536382545e659385c
sesje.jpg 24ef78a727e7e88de96ea9ce647c6ac3
Bez nazwy-1.jpg 2157f5fa9c7391b1bfbcdb0151a9da31
b3.jpg 514ae49e7af61841e727a3889c930bab
podatek1.jpg f2b677a74b9a4dbab601d0f84d785fe1
sip.jpg 4a898aabb007d563cbe15c4b8ad1584c
czujniki.jpg de734405b49bc81304bd6fef0ce1e56f
metrobus.jpg 55bb3ba5e3fbaf7077636e17a12e7b82
pomoc.jpg f1a3abf5c5876855c53dba47e6fb9974
KOU.jpg 06ede8c708f3be4ecf8cbc318e5c0bc4
Rodo.jpg 89960421ddca70468ec2a0bfc716ae6f
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg df7ea68e0ca746baa75f4a5e88846831
ban2bb.jpg e8b17b262ffb70dbe44005871dbb3bf6
ban3bb.jpg ccac43ea0a85f9aa875d4b7ddc87f244