Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg 25e811c463732300a7a50ff5c2bbbd01
baner na stronę urzędu gminy 750x100.jpg 45280da5418c2b58b776a01f72f00182
Słowacja
[04-03-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Słowacja

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY MIASTEM KOZIENICE A MIASTEM MEDZILABORCE

I. STRONY UMOWY 

1. Miasto Medzilaborce, reprezentowane przez burmistrza miasta Mirka Kaliňáka. 
2. Miasto Kozienice, reprezentowane przez burmistrza miasta Tomasza Śmietankę. 

II. PRZEDMIOT UMOWY 

Ponieważ wymiana doświadczeń informacji, spotkania obywateli i utworzenie konkretnych projektów są korzystne dla obu zainteresowanych stron, dlatego zobowiązujemy się wypełnić idee wzajemnej współpracy i partnerstwa poprzez niniejszą 

UMOWĘ RAMOWĄ

w której umawiające się strony zobowiązują się1. Wspierać i rozwijać wzajemne stosunki w dziedzinach kultury, sportu, turystyki, edukacji poprzez wymianę informacji i pracę z młodzieżą. 
2. Wspierać rozwój współpracy gospodarczej, handlowej i przemysłowej za pośrednictwem przekazywania informacji i kontaktów osobistych zainteresowanych stron. 
3. Rozwijać wspólne kontakty szkół, instytucji edukacyjnych oraz instytucji służby zdrowia. 
4. Na szczeblu miasta Medzilaborce i miasta Kozienice na zmianę organizować wzajemne spotkanie kulturalne z okazji podpisania niniejszej umowy. 

III. FINANSOWANIE UZGODNIONYCH DZIAŁAŃ 

1. Współpraca finansowana jest przez umawiające się strony ze środków własnych poszczególnych osób prawnych (uczestników imprez), według możliwości ze środków sponsorów, z darów, grantów i dotacji przekazanych w tym celu. 
2. Zabezpieczenie finansowe działań każdej z umawiających się stron zostanie zawsze uzgodnione pomiędzy umawiającymi się stronami przez rozpoczęciem imprezy. 
3. Działania i imprezy komercyjno-handlowe są finansowane prze jednostki, które biorą w nich udział według obowiązujących przepisów Republiki Słowackiej i Rzeczpospolitej Polskiej oraz umów międzynarodowych, a także umów, które będą zawarte zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON 

1. Każda z umawiających się stron ma obowiązek przestrzegać zapisów niniejszej umowy. 
2. Aneksy do niniejszej umowy muszą być przygotowane w formie pisemnej i o ich przygotowaniu należy poinformować druga umawiającą się stronę. Zmiana wchodzi w życie po zatwierdzeniu jej przez obie umawiające się strony. 
3. Umawiające się strony będą stosować przepisy prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Słowackiej. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Niniejszą umowę można ro9związać po uzgodnieniu obu umawiających się stron lub poprzez wypowiedzenie jednej z umawiających sie stron. O zamiarze tym należy pisemnie poinformować na 6 miesięcy przed dokonaniem wypowiedzenia. 
2. Umowa jest sporządzona w języku polskim i słowackim w dwóch egzemplarzach, przy czym obydwa teksty maja taką samą moc prawną. 
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie umawiające się strony i po przyjęciu jej przez Radę Miasta Kozienice oraz Radę Miasta Medzilaborce. 

VI. ADRESY UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON 

1. Miasto Medzilaborce 

Urząd Miejski 
ul. Mierová 326/4 
06801 Medzilaborce 
Republika Słowacka 
Telefon: 00421577460111 
Fax: 00421577460131 

2. Miasto Kozienice 

Urząd Miejski 
ul. Parkowa 5 
26 – 900 Kozienice 
Rzeczpospolita Polska 
Telefon: 0048486142706 
Fax: 0048486142048 


Podpisane w Medzilaborcach, dnia 25 listopada 2005 roku. 

Miasto Medzilaborce 
Burmistrz Miasta 
Mirko Kaliňák 

Miasto Kozienice 
Burmistrz Miasta 
Tomasz Śmietanka

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
platforma.png c0c6db545089692c9f3ad552722e6134
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg 316656ef7c550d83b3065e4ae433df57
ekokozienice.jpg 8fb616859159262eef3f23c8fe7d27ad
RPOWM.jpg bfaf38f297dda56b77dc3b07f618a52e
aktywność.jpg 510397aa5fd5390b53511f3113a3c2d3
turystyczne2.jpg d20f349c18ef67aa9f02c4c63d877e86
PSE1.jpg 43229e906afa086aaa76e3e0efbbd62b
enea.jpg 7e4fa7626e1c40213f9f3ba231125951
Elektromobilność.jpg 3fb23b70842ae58c59aa72af2afbe4bd
sesje.jpg 4ecc6548d880d5bbcbc380987335d68b
Bez nazwy-1.jpg cff7dbe5b7d09a4939fb173ef7e2f6e8
b3.jpg e2e19326c574d4b72c29ff6b1cdea4f2
podatek1.jpg ffb3b8639a7f8c6c90ad4c5ac3525cfc
sip.jpg a1c9502b50c17836fce38236ffc00843
metrobus.jpg 295ac2c4313179972d2495161d875cfb
pomoc.jpg 50f57e5bdfd1669386a584794cf0aa46
KOU.jpg f036ebd37c7d1ea16d5ec75661ab7f5b
Rodo.jpg 6ed454469df0d8395c08d882ce2d7217
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg c826e8ab5399196402049be90a80be96
ban2bb.jpg ea86607142cffe1bb1cbce64ce21852d
ban3bb.jpg 233383ea0f39dad99862b050224332a4