Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Słowacja
[04-03-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Słowacja

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY MIASTEM KOZIENICE A MIASTEM MEDZILABORCE

I. STRONY UMOWY 

1. Miasto Medzilaborce, reprezentowane przez burmistrza miasta Mirka Kaliňáka. 
2. Miasto Kozienice, reprezentowane przez burmistrza miasta Tomasza Śmietankę. 

II. PRZEDMIOT UMOWY 

Ponieważ wymiana doświadczeń informacji, spotkania obywateli i utworzenie konkretnych projektów są korzystne dla obu zainteresowanych stron, dlatego zobowiązujemy się wypełnić idee wzajemnej współpracy i partnerstwa poprzez niniejszą 

UMOWĘ RAMOWĄ

w której umawiające się strony zobowiązują się1. Wspierać i rozwijać wzajemne stosunki w dziedzinach kultury, sportu, turystyki, edukacji poprzez wymianę informacji i pracę z młodzieżą. 
2. Wspierać rozwój współpracy gospodarczej, handlowej i przemysłowej za pośrednictwem przekazywania informacji i kontaktów osobistych zainteresowanych stron. 
3. Rozwijać wspólne kontakty szkół, instytucji edukacyjnych oraz instytucji służby zdrowia. 
4. Na szczeblu miasta Medzilaborce i miasta Kozienice na zmianę organizować wzajemne spotkanie kulturalne z okazji podpisania niniejszej umowy. 

III. FINANSOWANIE UZGODNIONYCH DZIAŁAŃ 

1. Współpraca finansowana jest przez umawiające się strony ze środków własnych poszczególnych osób prawnych (uczestników imprez), według możliwości ze środków sponsorów, z darów, grantów i dotacji przekazanych w tym celu. 
2. Zabezpieczenie finansowe działań każdej z umawiających się stron zostanie zawsze uzgodnione pomiędzy umawiającymi się stronami przez rozpoczęciem imprezy. 
3. Działania i imprezy komercyjno-handlowe są finansowane prze jednostki, które biorą w nich udział według obowiązujących przepisów Republiki Słowackiej i Rzeczpospolitej Polskiej oraz umów międzynarodowych, a także umów, które będą zawarte zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON 

1. Każda z umawiających się stron ma obowiązek przestrzegać zapisów niniejszej umowy. 
2. Aneksy do niniejszej umowy muszą być przygotowane w formie pisemnej i o ich przygotowaniu należy poinformować druga umawiającą się stronę. Zmiana wchodzi w życie po zatwierdzeniu jej przez obie umawiające się strony. 
3. Umawiające się strony będą stosować przepisy prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Słowackiej. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Niniejszą umowę można ro9związać po uzgodnieniu obu umawiających się stron lub poprzez wypowiedzenie jednej z umawiających sie stron. O zamiarze tym należy pisemnie poinformować na 6 miesięcy przed dokonaniem wypowiedzenia. 
2. Umowa jest sporządzona w języku polskim i słowackim w dwóch egzemplarzach, przy czym obydwa teksty maja taką samą moc prawną. 
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie umawiające się strony i po przyjęciu jej przez Radę Miasta Kozienice oraz Radę Miasta Medzilaborce. 

VI. ADRESY UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON 

1. Miasto Medzilaborce 

Urząd Miejski 
ul. Mierová 326/4 
06801 Medzilaborce 
Republika Słowacka 
Telefon: 00421577460111 
Fax: 00421577460131 

2. Miasto Kozienice 

Urząd Miejski 
ul. Parkowa 5 
26 – 900 Kozienice 
Rzeczpospolita Polska 
Telefon: 0048486142706 
Fax: 0048486142048 


Podpisane w Medzilaborcach, dnia 25 listopada 2005 roku. 

Miasto Medzilaborce 
Burmistrz Miasta 
Mirko Kaliňák 

Miasto Kozienice 
Burmistrz Miasta 
Tomasz Śmietanka

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg 6eef1adc680c1f5c3306bd1c9ba3c9fe
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
RPOWM.jpg 6f1ec4313d87bc783690e19ea272b149
aktywność.jpg 513d7448a976844ca4129082cacf86ba
turystyczne2.jpg 65d0197ffc43beafc8541e5baa09840c
PSE1.jpg f0a1c582f3f1dd4eecaf4dffa5f1df5b
enea.jpg 744cfcac88921d9accbdbd1074c6d2f3
Elektromobilność.jpg b84cd48c221a134c80c6eb35d0a3e7b3
Ochrona powietrza.jpg be8238f8d214e688c840a6dff1b6c9bc
sesje.jpg 3dd6b992235ae4699d150eaaecb21667
Bez nazwy-1.jpg 3ec863f835c1162f94d8d2a41ba38de5
b3.jpg a59f9335f9470240d9941250d4f22d0f
podatek1.jpg 946b3db2127fb1d8b564e4834d1c25e4
sip.jpg 59492f97dc21ddca07318b752b130560
czujniki.jpg 60f73e165a842f58052b050088c6f541
metrobus.jpg 044e1fcaaa663754d2579ba7c3eb5393
pomoc.jpg 7475bf73c9c48971642ec737fb082386
KOU.jpg 3751ed660ee304e1f4abb8d6c0aedeb5
Rodo.jpg c58a850bb6a980df0659456dfde22dce
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg ae8a8b376a41f97f7c64e4d2c5e73a45
ban2bb.jpg 9a66841a080f583dc73c0c5aac1a15f6
ban3bb.jpg 6e785460da156acbb4798d967bd47ae3