Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
ZMIANY ORGANIZACJI.jpg d3cd6b5f828df0e25a348fbf38c52381
baner na stronę urzędu gminy 750x100.jpg a6a0b02e45de206a0671b6a7d4881009
Słowacja
[04-03-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Słowacja

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY MIASTEM KOZIENICE A MIASTEM MEDZILABORCE

I. STRONY UMOWY 

1. Miasto Medzilaborce, reprezentowane przez burmistrza miasta Mirka Kaliňáka. 
2. Miasto Kozienice, reprezentowane przez burmistrza miasta Tomasza Śmietankę. 

II. PRZEDMIOT UMOWY 

Ponieważ wymiana doświadczeń informacji, spotkania obywateli i utworzenie konkretnych projektów są korzystne dla obu zainteresowanych stron, dlatego zobowiązujemy się wypełnić idee wzajemnej współpracy i partnerstwa poprzez niniejszą 

UMOWĘ RAMOWĄ

w której umawiające się strony zobowiązują się1. Wspierać i rozwijać wzajemne stosunki w dziedzinach kultury, sportu, turystyki, edukacji poprzez wymianę informacji i pracę z młodzieżą. 
2. Wspierać rozwój współpracy gospodarczej, handlowej i przemysłowej za pośrednictwem przekazywania informacji i kontaktów osobistych zainteresowanych stron. 
3. Rozwijać wspólne kontakty szkół, instytucji edukacyjnych oraz instytucji służby zdrowia. 
4. Na szczeblu miasta Medzilaborce i miasta Kozienice na zmianę organizować wzajemne spotkanie kulturalne z okazji podpisania niniejszej umowy. 

III. FINANSOWANIE UZGODNIONYCH DZIAŁAŃ 

1. Współpraca finansowana jest przez umawiające się strony ze środków własnych poszczególnych osób prawnych (uczestników imprez), według możliwości ze środków sponsorów, z darów, grantów i dotacji przekazanych w tym celu. 
2. Zabezpieczenie finansowe działań każdej z umawiających się stron zostanie zawsze uzgodnione pomiędzy umawiającymi się stronami przez rozpoczęciem imprezy. 
3. Działania i imprezy komercyjno-handlowe są finansowane prze jednostki, które biorą w nich udział według obowiązujących przepisów Republiki Słowackiej i Rzeczpospolitej Polskiej oraz umów międzynarodowych, a także umów, które będą zawarte zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON 

1. Każda z umawiających się stron ma obowiązek przestrzegać zapisów niniejszej umowy. 
2. Aneksy do niniejszej umowy muszą być przygotowane w formie pisemnej i o ich przygotowaniu należy poinformować druga umawiającą się stronę. Zmiana wchodzi w życie po zatwierdzeniu jej przez obie umawiające się strony. 
3. Umawiające się strony będą stosować przepisy prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Słowackiej. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Niniejszą umowę można ro9związać po uzgodnieniu obu umawiających się stron lub poprzez wypowiedzenie jednej z umawiających sie stron. O zamiarze tym należy pisemnie poinformować na 6 miesięcy przed dokonaniem wypowiedzenia. 
2. Umowa jest sporządzona w języku polskim i słowackim w dwóch egzemplarzach, przy czym obydwa teksty maja taką samą moc prawną. 
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie umawiające się strony i po przyjęciu jej przez Radę Miasta Kozienice oraz Radę Miasta Medzilaborce. 

VI. ADRESY UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON 

1. Miasto Medzilaborce 

Urząd Miejski 
ul. Mierová 326/4 
06801 Medzilaborce 
Republika Słowacka 
Telefon: 00421577460111 
Fax: 00421577460131 

2. Miasto Kozienice 

Urząd Miejski 
ul. Parkowa 5 
26 – 900 Kozienice 
Rzeczpospolita Polska 
Telefon: 0048486142706 
Fax: 0048486142048 


Podpisane w Medzilaborcach, dnia 25 listopada 2005 roku. 

Miasto Medzilaborce 
Burmistrz Miasta 
Mirko Kaliňák 

Miasto Kozienice 
Burmistrz Miasta 
Tomasz Śmietanka

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
platforma.png 307f9eb7aa795061adbb7ff2e0ccb5df
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg 2d63344b68982609aef9516f10d3a820
ekokozienice.jpg 17b6b25cebb443e917ec0dacea5ca42a
RPOWM.jpg bb6507fb3ad9dae479a7d372c26a57ba
aktywność.jpg 3ad0e6ef7135657d8463d5a0b1db28d3
turystyczne2.jpg 1a72fc3791ab782314527fa3eac73907
PSE1.jpg d0181144e77a85339368d07f91420047
enea.jpg 90796504e0c47af1aed66c8a16909f88
Elektromobilność.jpg 77b1b28594af23c39fe415d4900a3e9d
sesje.jpg 37adad69a42bf074af0841fc6a64a0cf
Bez nazwy-1.jpg c3017b66b948ebd12d0a748a93b81fce
b3.jpg 47584b0c5b5d1bbde82eebca3dbf43f2
podatek1.jpg 5ff2a43d7cc354cbe0f3dd4c01d763e1
sip.jpg 002fc5329b712abaae8d1f99258f66a2
metrobus.jpg e97583b358f1f7691a28df8d6dc49b93
pomoc.jpg 432dac818ec57ed8f4dec55cf5c045c7
KOU.jpg ab73d829c220cdf3d747a6285f52c97a
Rodo.jpg b4646c175fc0b06eef73147e28a357c9
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 45d009ebe3237900af28ca48dd2dff3e
ban2bb.jpg f0c9ca6586d8f488ddbb0815be7cfa33
ban3bb.jpg 88f45c5be72fa81503f54bccf9de928f