Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 69c1f305996746f08aee053f6b6c8b1d
500plus
[03-03-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM „ RODZINA 500 PLUS”  - W GMINIE KOZIENICE

 • Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
 • Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 • Świadczenie wychowawcze wynosi 500 zł na dziecko i jest nieopodatkowane.
 • Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze  rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
 • Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego tj. 800 zł netto na osobę w rodzinie i 1200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. W pierwszym okresie zasiłkowym tj. od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 będą brane pod uwagę dochody za 2014 rok.
 • Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
 • Świadczenie wychowawcze będzie przyznawał i wypłacał  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3.
 • Wniosek trzeba będzie składać każdego roku. Będzie to można zrobić osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
 • Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko jak i rodzin z większą liczbą dzieci. W tym przypadku do wniosku będzie trzeba dołączyć :
  • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób  fizycznych,
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce,
  • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
  • Do dochodu rodziny wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.
  • Ośrodek pomocy Społecznej sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.
  • Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy tj. do 1 lipca 2016 roku włącznie, rodzice dostaną wyrównanie świadczenia od 1 kwietnia . Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.
  • W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.
  • W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na okres 12 miesięcy tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
  • Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym: z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego.
  • Świadczenie będzie wypłacane przelewem, w kasie MGOPS bądź na karty przedpłacone.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg 23ec533871b549d2a2b6865052df7cfc
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
turystyczne2.jpg 38b4a960bc101ecfc914d7d77cd7e1a7
PSE1.jpg 08f73ea286928f9692112910879e1789
Ochrona powietrza.jpg 83d33270c104e8b8792486f7a7533546
baner sesje na żywo.jpg 4b97932628ca5c4e069892dc0e667e58
baner sesje.jpg 5ecb6691809f5ebfab8a66140d854a11
Bez nazwy-1.jpg 20c764dce03af98ecf9ad681153cad5b
asi.jpg c58168252cf75af4725b6342fb6528ac
b3.jpg 79e2f3283fe3010c495eb45dc3fdde33
500.jpg c950de4485530b5d98f3f9b850a02cdc
podatek1.jpg acf47073e7c43e3b76156ab6fbddf0e6
sip.jpg a180f38939ff9724697305dba8d53d4c
fs.jpg d32ecb70ca63ac2cd85fcbe1d16c6a00
rewitalizacja.jpg 92df6020f754e3e7800fe6b1c06820a0
czujniki.jpg 352c7ffbdc5a88d892e912dcda945a82
metrobus.jpg cd479b6d97fd333e0e9b6bcaa9fa1cfa
pomoc.jpg 528bee7be760027bcb12f1f431e61dd3
KOU.jpg e45d5a9389207720e10b982d5761f63f
Rodo.jpg 26350195a0b8d79cfe313e5b4fc036b5
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 77ae352cc82ae71f70239b3bbe7f066f
ban2bb.jpg 2b954958e2f95044c2f0ac2bd105475b
ban3bb.jpg 5378ea0fdcf3b3226cfe32529c66bac0