Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Program 500 +
[03-03-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM „ RODZINA 500 PLUS”  - W GMINIE KOZIENICE

  • Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
  • Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
  • Świadczenie wychowawcze wynosi 500 zł na dziecko i jest nieopodatkowane.
  • Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze  rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
  • Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego tj. 800 zł netto na osobę w rodzinie i 1200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. W pierwszym okresie zasiłkowym tj. od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 będą brane pod uwagę dochody za 2014 rok.
  • Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
  • Świadczenie wychowawcze będzie przyznawał i wypłacał  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3.
  • Wniosek trzeba będzie składać każdego roku. Będzie to można zrobić osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
  • Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko jak i rodzin z większą liczbą dzieci. W tym przypadku do wniosku będzie trzeba dołączyć :
    • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób  fizycznych,
    • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
    • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce,
    • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
    • Do dochodu rodziny wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.
    • Ośrodek pomocy Społecznej sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.
    • Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy tj. do 1 lipca 2016 roku włącznie, rodzice dostaną wyrównanie świadczenia od 1 kwietnia . Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.
    • W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.
    • W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na okres 12 miesięcy tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
    • Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym: z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego.
    • Świadczenie będzie wypłacane przelewem, w kasie MGOPS bądź na karty przedpłacone.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg 7b691466a0b142658845661ab595431d
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
RPOWM.jpg 865f7d177978c6cea219cf4ffa487d73
aktywność.jpg 780ab086b08e1cde42e92cb36ec924a9
turystyczne2.jpg 3b0a02a8b97ce237631bf0805aa22b98
PSE1.jpg 1e1919b57ee5462c1f97657e155699f8
enea.jpg 267d19aa45314e3ccf73fb0a746a0733
Elektromobilność.jpg 5449ef4287f7b558d56ae9d6572e8a4f
Ochrona powietrza.jpg 178ca66eabe43eb2f22389ad8e008259
sesje.jpg 6ef213e40a001a22be52c82789ab2464
Bez nazwy-1.jpg 6002d3c63ead18bcf999df5971474401
b3.jpg 52973c6d09332e615c6901f39af8cd9a
podatek1.jpg e33965212ed9385b010cdd9071e8f176
sip.jpg 46e958f04ba1b76546b958644913dd45
czujniki.jpg bf414dab3dacafff6359c930c10a1bcb
metrobus.jpg e90013f20aa3818338b5e3d9f13ccc95
pomoc.jpg e7dab95d01c81c91df70ad78acf986db
KOU.jpg 7a7a97034099cc5ff066bcbb13211fa7
Rodo.jpg fe41ae5049693b5c6f8c19ac7f30e741
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg deaa95402342b96d37d9aed53edbcb0e
ban2bb.jpg fe849f96aefadb057689307175427dab
ban3bb.jpg 3bd67be078b25828b5b9719df9ba7bfc