30.05.2016
wyszukiwarka:     

    
    
    
    
    
    
    Urząd Miejski


Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5, 26 - 900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48

Burmistrz Gminy Kozienice - dr inż. Tomasz Śmietanka
I Zastępca Burmistrza ds. Społecznych - mgr Małgorzata Bebelska
II Zastępca Burmistrza ds. Technicznych - mgr inż. Igor Czerwiński
Sekretarz - mgr inż. Stanisław Siderski
Skarbnik - mgr Barbara Galińska


GODZINY PRACY URZĘDU:
Poniedziałek - 8:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek - 7:30 - 15:30
Piątek - 7:30 - 14:30

GODZINY PRACY KASY URZĘDU:
Poniedziałek - Piątek - 8:00-14:00
po godzinie 14:00 wpłat można dokonywać nieodpłatnie
w Banku Pekao S. A. O/Kozienice,
ul. Batalionów Chłopskich 32/34

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Burmistrz i Z-cy Burmistrza:
Poniedziałek - 13:00 - 17:00
Środa - 13:00 - 16:00
Dyrektorzy Wydziałów:
w godzinach pracy urzędu


NIP 812-10-00-724

Konto:
Pekao S.A. Oddział w Kozienicach,
ul. Batalionów Chłopskich 32/34
Nr 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Kaucje i wadia:
BPH PBK S.A. Oddział w Kozienicach,
ul. J. Kochanowskiego 28
Nr 44 1240 5703 1111 0000 4904 2762

Wydziały Urzędu 

Oferty pracy 

Jednostki pomocnicze 

Jednostki organizacyjne 

Telefony Urzędu 

Numer konta bankowego 

Regulamin organizacyjny 

    
    genowefa   
©2003-2007 Urząd Miejski w Kozienicach
Projekt i wykonanie: ArtGabi.