Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg eb43241f729661737793b6466a5572a0
szczepimy się.jpg eb818821030aafb8becdca184935ff58
Wymiana przewodu odgromowego na linii 220 kV Kozienice - Puławy
[08-02-2021]
1 2 3 4 5 6 7 8

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kozienice,

W związku z planowaną inwestycją polegająca na wymianie przewodów odgromowych linii  220 kV relacji Kozienice – Puławy, poniżej przekazuję informację firmy ENPROM, działającej w imieniu Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.

Przedsięwzięcie zostało zlecone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA , które są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Właścicielem spółki jest Skarb Państwa, a zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Generalnym wykonawcą jest firma ENPROM Sp. z o.o., mająca wieloletnie doświadczenie przy realizacji inwestycji z zakresu elektroenergetyki.

Prowadzone przez nas zadanie jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Celem zaplanowanych prac jest poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania linii, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do miejscowości znajdujących się w jej sąsiedztwie.

Wspomniana linia powstała w 1970 r. i od tego czasu nieprzerwanie zapewnia dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji niektóre elementy infrastruktury kwalifikują się do wymiany.

Przebieg linii, podobnie jak jej napięcie, pozostaną bez zmian. Prowadzone przez nas prace obejmą zawieszenie nowego przewodu odgromowego, który zabezpieczy linię przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie burzy.

Konieczność ingerencji w nieruchomości prywatne będzie niewielka. Podczas realizacji prac, wejście na działki ze stanowiskami słupów zostanie ograniczone do niezbędnego minimum – nowy przewód będzie wciągany przy pomocy przewodu istniejącego bez jakiejkolwiek ingerencji w pozostałe działki.

Przed rozpoczęciem prac odwiedzimy właścicieli tych działek, na których prowadzone będą prace, w celu podpisania stosownych dokumentów. Zobowiążemy się w nich m.in. do uporządkowania terenu po zakończeniu prac budowlanych, a także wypłaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia. Dokładna wartość odszkodowania będzie określana po wykonaniu prac. Wtedy sporządzony zostanie protokół, w którym odnotowane zostaną wszystkie powstałe szkody wraz z określeniem kwoty rekompensaty. Protokół podpisuje nasz przedstawiciel i właściciel nieruchomości, bądź upoważniona przez niego osoba. Zapisy protokołu, w tym kwota odszkodowania, są w zdecydowanej większości przypadków ustalane z właścicielem w drodze porozumienia, ewentualnie przy wsparciu rzeczoznawcy majątkowego, który sporządza operat szacunkowy.

Podczas spotkań naszych przedstawicieli z właścicielami działek, z których będziemy musieli korzystać podczas robót, ustalone zostaną również warunki wejścia na nieruchomości. Właścicielom działek zostanie zaprezentowany plan i harmonogram pracy na ich terenie. Podobne uzgodnienia prowadzone będą z właścicielami tych działek, przez które będziemy chcieli jedynie przejechać.

W sprawach formalno-prawnych, sukcesywnie kontaktujemy się z częścią właścicieli nieruchomości już od stycznia 2021 r. Rozpoczęcie prac w zakresie wymiany przewodów odgromowych planowane jest na październik 2021 r. Zakończenie wszelkich robót budowlanych zaplanowano na maj 2022 r. Ogłoszenia w tej sprawie będą zamieszczane również m.in. na stronie internetowej inwestycji, pod adresem https://wymianaopgw.pse.pl.

W załączeniu przekazuję informator o inwestycji.

Mapa

Prezentacja

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg fcdd0eec46f9cb304b17b11f45e6ac81
ban2bb.jpg fe85f0995ae7558982e87a42b383b5b6
ban3bb.jpg 54a5ccd77cdc17066d1017c6ef6e1eae