Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
baner na stronę urzędu gminy 750x100.jpg 7f8e477d1499e63ab9b0ae5c3a047af7
Informacja Burmistrza Gminy Kozienice o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
[03-09-2020]
1 2 3 4 5 6 7 8

Informuję, iż zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ustawy, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie warunki określone w art. 19a ust. 1.

W dniu 28 sierpnia 2020 roku Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni" ze Stanisławie złożyło w powyższym trybie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem „Organizacja wydarzeń z zakresu lokalnej kultury i tradycji ludowej mającej wpływ na promocję kultury i tradycji Gminy Kozienice na terenie całego kraju. Organizacja wydarzeń z zakresu promocji sołectwa" (Rodzaj zadania publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego).

Uznając celowość realizacji tego zadania podjąłem decyzję o zleceniu jego realizacji w trybie pozakonkursowym.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg a8e38b4a8365e46f327936ad7de658f3
ban2bb.jpg e24e6fde72de203cfde6446a80fe7951
ban3bb.jpg fd14bce4fd067c383e8c700a9b04328b