Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 271d4883f8a75d7a550aeb0cd56c0d64
Warsztaty strategiczne przeprowadzone w ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030
[26-02-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Warsztaty strategiczne przeprowadzone w ramach prac nad

Strategią Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030

 

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030. Zgodnie z ich planem w dniach 8, 9, 12, 13, 19 i 20 lutego 2018 r., w Pensjonacie Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, przeprowadzone zostały konsultacyjne warsztaty strategiczne. Obok władz gminy i pracowników samorządowych, uczestniczyło w nich ponad 100 osób reprezentujących różne, lokalne środowiska społeczne i zawodowe, pełniących stanowiska kierownicze w jednostkach publicznych i prywatnych, a także działających społecznie.
Wzięły w nich również udział osoby spoza gminy posiadające największy wpływ na jej rozwój (władze powiatowe, kierownictwo jednostek administracji zespolonej i niezespolonej oraz inni). Warsztaty zostały poprzedzone szkoleniem przygotowującym ich uczestników do wspólnych prac, na którym przedstawiono takie zagadnienia jak istota strategii rozwoju lokalnego, jej cechy i uwarunkowania prawne oraz procedura jej tworzenia i wdrażanie. Celem warsztatów strategicznych było wspólne przeprowadzenie analizy strategicznej Gminy Kozienice, w tym zebranie i wspólne omówienie opinii na temat tego jakie silne prorozwojowe cechy (atuty) posiada ta gmina, jakie są jej główne, współczesne problemy rozwoju, przed jakimi zagrożeniami rozwoju należy ją zabezpieczyć, a także jakie szanse zlokalizowane na terenie gminy i w jej otoczeniu można dziś wykorzystać dla jej rozwoju. Celem warsztatów było również zebranie propozycji konkretnych zadań, które w najbliższych latach powinien zrealizować samorząd gminy by w pełni wykorzystać jej atuty i szanse rozwojowe, zminimalizować zagrożenia lub ich skutki, a także rozwiązać lub ograniczyć problemy. Uczestnicy warsztatów przedstawili również swoje wyobrażenia na temat, możliwego do osiągnięcia w perspektywie 2030 roku, stanu gospodarki, społeczeństwa i środowiska naturalnego Gminy Kozienice. Całość prac warsztatowych prowadzona była przez dr-a Andrzeja Sztando z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przy zastosowaniu techniki moderacji wizualnej, w której konsensus osiągano w drodze dyskusji i merytorycznej argumentacji. Każdego dnia prace warsztatowe trwały co najmniej 7h, a uzupełniły je liczne rozmowy kuluarowe, kontynowanie jeszcze długo po ich zakończeniu. Całość relacjonowana była w różnych mediach lokalnych.

Dzięki dużemu zaangażowaniu uczestników – za który serdecznie dziękujemy - warsztaty zaowocowały bardzo bogatym materiałem analityczno-koncepcyjnym, który stanowi niezwykle istotne dane w procesie planowania, a tym samym będzie rzutować na docelowy kształt projektu Strategii Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030.

Obok warsztatów strategicznych, w ramach konsultacji społecznych prowadzone są również zakrojone na szeroką skalę badania ankietowe. O wyrażenie swych opinii i oczekiwań co do rozwoju gminy, poproszeni zostali mieszkańcy, przedsiębiorcy, naczelna kadra kierownicza przedsiębiorstw zarejestrowanych w gminie, klienci Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy, a także nauczyciele i uczniowie (odpowiednio do wieku) naszych szkół. Ankieta dla mieszkańców dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Poza pytaniami o opinie na temat warunków życia w naszej gminie pozwala ona na złożenie indywidualnych propozycji do nowej Strategii. Serdecznie zapraszamy do jej wypełnienia. O postępach w pracach nad Strategią będziemy Państwa sukcesywnie informować. Zapraszamy i zachęcamy do śledzenia publikowanych tu informacji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 7e98cc06a14bf61c6f5b8f2320232ec8
ban2bb.jpg d701b758b4692414a0688d8f3146879f
ban3bb.jpg 845499748e447405a2faa6ff942b7a00