Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Kozienicka Karta Mieszkańca
[03-01-2020]
1 2 3 4 5 6 7 8

Wraz z początkiem 2020 roku na terenie Gminy Kozienice wdrażany jest program Kozienickiej Karty Mieszkańca (KKM).

- Z myślą „przewodnią” o stwarzaniu warunków do osiedlania się i zamieszkiwania na naszym terenie, rozwijaniu i umacnianiu poczucia tożsamości lokalnej uruchomiliśmy nowy program: „Kozienicka Karta Mieszkańca". Do otrzymania wspomnianej karty uprawnieni są właśnie mieszkańcy Gminy Kozienice, którzy rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Kozienicach, a także członkowie rodzin tych osób, których miejscem stałego zamieszkania jest Gmina Kozienice – informuje Dorota Stępień – zastępca burmistrza ds. społecznych. Posiadacze KKM uprawnieni są do ulg i zwolnień przy korzystaniu z różnego rodzaju usług świadczonych przez Organizatora i Partnerów Projektu. Zapewne warto ją mieć – podsumowuje wiceburmistrz.

Aktualnie na liście Partnerów Programu są: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, Muzeum Regionalne im. prof. Tomasza Mikockiego w Kozienicach, Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego oraz Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. Z biegiem czasu lista ta oczywiście będzie się rozszerzać.

- Zapraszamy do dołączenia do naszego Programu wszystkich oferujących usługi lub towary dla naszych Mieszkańców. To okazja do prezentacji i promocji prowadzonej formy działalności, a także stworzenia długoterminowych relacji z lokalnymi Klientami – zachęca burmistrz Piotr Kozłowski.

KKM  ma formę zindywidualizowanej, imiennej karty plastikowej i wydawana jest nieodpłatnie na okres 3 lat. Wnioski o jej wydanie należy składać w Punkcie Informacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu dokument tożsamości, pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez Urząd Skarbowy w Kozienicach (zawierającą prezentatę – pieczęć Urzędu lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru), a w sytuacji osoby, która w trakcie roku rozliczeniowego zamieszkała na terenie Gminy Kozienice i dotychczas rozliczała się w poprzednim miejscu zamieszkania, wnioskodawca przedkłada zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3. W przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 25. roku życia – do wglądu dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks lub ważną legitymację, bądź inny dokument).

Funkcjonuje także strona internetowa: http://karta.kozienice.pl/ - gdzie w bardzo przejrzysty sposób zapoznać się można ze szczegółami korzystania z karty, z regulaminem, listą Partnerów i obowiązującymi zniżkami, a także pobrać wzór wniosku.Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 01336d2bc799bccf9ce67764b6e6c07c
ban2bb.jpg d61dbc14321ca00d523f80582d214609
ban3bb.jpg 7d369936dee778d1f2231e2b688371a8