Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
XI Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 19 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach
[08-08-2019]
1 2 3 4 5 6 7 8

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) zwołuję XI Sesję Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 19 sierpnia 2019r.  (poniedziałek)  o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

Proponowany  porządek   S e s j i :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1 zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019;

3.2 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2019 – 2030;

3.3 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kozienice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

3.4 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie”;

3.5 powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

kadencji 2020 - 2023;

3.6 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/454/2004 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

3.7 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu części działki oznaczonej numerem 6587 położonej w Kozienicach;

3.8 nieodpłatnego nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Aleksandrówka oznaczonej nr działki 288;

3.9 ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozienice;

3.10 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozienice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;

3.11 skargi na niewłaściwe zachowanie Radnego Rady Miejskiej w Kozienicach;

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Wolne wnioski i informacje.

6. Zamknięcie obrad.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

 

                                                                                     Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      w Kozienicach

                                                                                                       

                                                                                                      Artur Matera

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 2276e106d2c41cd02f1193c1fbfd2bba
ban2bb.jpg 81c6cff678794575afba2dd696f0a6cc
ban3bb.jpg 49208c36983511c72396689001363987