Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg fac7c8005049c34791cfbb85b9335616
kamera.jpg 326defc5d9b48c6fcb1e769d5114a8c1
szczepimy się.jpg ca8bbddcd0da2668305deb6b3ec79621
Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 05 lutego 2021 roku (piątek) o godzinie 13.00
[03-02-2021]
1 2 3 4 5 6 7 8

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. 374, 567, 568) oraz wnioskiem Burmistrza Gminy Nr SE.0632.1.2021 z dnia 02.02.2021r. zwołuję XXXII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 05 lutego 2021 roku (piątek) o godzinie 13.00. Sesja będzie prowadzona przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość  (zdalny tryb obradowania).

 

Proponowany porządek Sesji Nadzwyczajnej:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

2.1. zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Kozienice i zwrotu tej opłaty;

2.2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2021-2030;

2.3. zmian w uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2021;

2.4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu.

3. Zamknięcie obrad.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      w Kozienicach

                                                                                                       

                                                                                               Rafał Piotr Sucherman

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 61fbd701210b1377c47be6f4770b2524
ban2bb.jpg c1dc6e239779bd2e647d0ae9dd6dd255
ban3bb.jpg f4b952e0b1e007c92bf5e7647243ec81