Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Zmiana organizacji ruchu na ul. Polnej w Kozienicach
[14-08-2019]
1 2 3 4 5 6 7 8

Zmiana organizacji ruchu na ul. Polnej w Kozienicach

14 lipca 2019 r. odebrane zostało zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ulicy Polnej w miejscowości Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej”.

Głównym celem wdrożenia danej inwestycji była poprawa bezpieczeństwa i polepszenia warunków życia mieszkańców poprzez uruchomienie na ulicy Polnej ruchu dwukierunkowego. Zmiana organizacji ruchu umożliwi tym samym objazd głównego skrzyżowania Radomska/Lubelska/Warszawska oraz zapewni dodatkowe połączenie terenów „Powiśla” z drogą krajową nr 48. Dodatkowo zwiększona zostanie liczba miejsc parkingowych w obrębie targowiska miejskiego.

W 2018 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo – Handlowe INTERBUD Sp. z o.o. z Radomia.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

  1. Rozbudowę ulicy Polnej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej w zakresie zmiany konstrukcji jezdni, budowy drogi pieszo - rowerowej, parkingów, zatok postojowych, zjazdów, poboczy, elementów organizacji ruchu, w tym progów zwalniających.
  2. Rozbudowę odwodnienia w zakresie usprawnienia istniejącego odwodnienia, udrożnienia i wzmocnienia istniejących przepustów i rowów oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz urządzeniem służącym do podczyszczania ścieków. Wykonanie rowu rozsączającego i odparowującego z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych i bliskość rzeki.
  3. Przebudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż projektowanej drogi pieszo-rowerowej oraz miejsc postojowych.

Parametry charakterystyczne:

  • szerokość ulicy 5,0 m,
  • nawierzchnia z betonu asfaltowego,
  • szerokość ciągu pieszo rowerowego 2,5 m
  • długość drogi   845,33 m
  • długość oświetlenia:  600,0 m
  • długość ciągu pieszo rowerowego  520,0 m
  • ilość m. parkingowych: 49 miejsc  w tym 9 dla dostawczych.

 

Łączny koszt zadania /projekt, roboty budowlane, nadzór inwestorski/ wyniósł 2 613 423,49zł.

Inwestycja zakończona została 31 lipca 2019 r.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg f4979de1910821a1e3f5a3f0233a049b
ban2bb.jpg 1bc652b88ebed40a8803c4386512a954
ban3bb.jpg 963983667714509ef08ef235fa8651ed