Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Ogłoszenie w sprawie szacowania strat spowodowanych suszą rolniczą
[02-07-2019]
1 2 3 4 5 6 7 8

Urząd Miejski w Kozienicach zawiadamia producentów rolnych, których uprawy dotknięte zostały klęską suszy, że przyjmuje wnioski o oszacowanie szkód w godzinach pracy urzędu.

Do wniosku należy dołączyć:

  • wniosek o płatność w ramach wsparcia bezpośredniego(ARiMR) - kopie
  • kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty

W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków producenci rolni będą wzywani do ich uzupełnienia.


Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczącymi ogólnych zasad szacowania szkód spowodowanych przez suszę, można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym wystąpiła susza.

Według Systemu monitoringu suszy rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na terenie Gminy Kozienice zagrożone suszą są następujące uprawy:

  • zboże jare
  • rzepak i rzepik

Oszacowanie strat musi być zakończone przed zebraniem plonu głównego.


We wniosku należy podać strukturę zasiewów gospodarstwa zgodną z wnioskiem złożonym w ARiMR w rozbiciu na uprawy uszkodzone (każda powierzchnię uszkodzoną należy wykazywać oddzielnie wg pola uprawnego ) i nieuszkodzone (należy zsumować i wpisać powierzchnię bez podziału na pola uprawowe).

W przypadku gdy gospodarstwo rolne położone jest na obszarze co najmniej dwóch gmin w których wystąpiły szkody, zbiorczy protokół szkód dla producenta rolnego sporządza komisja w gminie, w której znajduje się największa część poszkodowanego gospodarstwa rolnego. Natomiast procent szkód liczony jest w odniesieniu do tej części gruntów, które położone są na terenie danej gminy.

Wnioski wraz załącznikami o wyszacowanie strat spowodowanych przez suszę można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kozienicach pokój Nr 19.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg f71dbb1c541a7f351b37a26d39248fb5
ban2bb.jpg f3639329deeb03c8b540d5834e9d7b4b
ban3bb.jpg 2540bdddcb884718469896e6d7c681e1