Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 6119428421993a588074d5f2702af8cb
XLVI Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 18 października 2018 roku. (czwartek) o godzinie 13.00
[10-10-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2018r., poz.994), zwołuję zwyczajną XLVI Sesję Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 18 października 2018 roku. (czwartek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

 

Proponowany porządek Sesji:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.      Interpelacje i zapytania Radnych.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1.         zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018,

4.2.         zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2018-2030,

4.3.         w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kozienice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

4.4.         w sprawie przyjęcia uzupełnionego projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kozienice oraz przekazania go do zaopiniowana organowi regulacyjnemu

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kozienice w roku szkolnym 2017/2018,

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

7.  Wolne wnioski.

8.  Zamknięcie obrad.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Kozienicach

Mariusz Prawda

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 611bce4e39f61d4908f494af3e33d804
ban2bb.jpg fe40cccafb77d3287162e4869de88861
ban3bb.jpg cc950041796a4be52c877f2a4f51f9bd