Kozienice - test.kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 0bca7180b2f52b8c7a7bb50e90b1dfd2
Wspólne działania Gminy Kozienice i Powiatu Kozienickiego w sprawie transportu pasażerskiego
[12-07-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Wspólne działania Gminy Kozienice i Powiatu Kozienickiego
w sprawie transportu pasażerskiego

 

Wobec stale pojawiających się próśb i wniosków mieszkańców Gminy Kozienice w sprawie rozwiązania „problemu” w połączeniach komunikacyjnych na trasie Kozienice-Warszawa, Warszawa-Kozienice, który nasilił się na skutek obecnej, trudnej sytuacji kozienickiego PKS-u, przekazujemy, iż od dłuższego czasu Urząd Miejski w Kozienicach i Starostwo Powiatowe w Kozienicach wspólnie prowadzą działania zmierzające do zwiększenia dostępności transportu pasażerskiego na terenie gminy. Zagadnienie było szeroko omawiane podczas spotkania Burmistrza Gminy Kozienice Tomasza Śmietanki oraz Starosty Powiatu Kozienickiego Andrzeja Junga. Samorządowcy rozważają różnorodne rozwiązania, które chociaż częściowo mogłyby wpłynąć na wyeliminowanie trudności komunikacyjnych niezmotoryzowanych mieszkańców gminy, ale i powiatu.  

Niedogodności w połączeniach komunikacyjnych pomiędzy obszarami wiejskimi a miastem, zwiększyły się wraz z pojawieniem się problemów finansowych PKS Sp. z o.o., który m.in. z uwagi na nierentowność niektórych linii, zawiesił część kursów. Pomimo naszej interwencji przedsiębiorca nie jest w stanie świadczyć usług w dotychczasowym zakresie. Zwróciliśmy się z zapytaniem i zarazem prośbą do czterech przewoźników o rozważenie możliwości uwzględniania w swoim dotychczasowym rozkładzie jazdy, na trasie Kozienice - Warszawa – Kozienice, przewozu pasażerów z dodatkowych miejscowości, tj.: Nowej Wsi i Świerży Górnych. Oczekujemy na zajęcie stanowiska przez ww. podmioty. Aktualnie przygotowywany jest także przetarg na dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2018/19. Po rozstrzygnięciach przetargowych i wyłonieniu przewoźnika będziemy z nim rozmawiać o możliwości wykorzystania autobusów szkolnych – po wywiązaniu się ze zobowiązań wobec dojeżdżających dzieci i młodzieży - do przewozu mieszkańców gminy. Będziemy dążyć by autobusy, które po dowiezieniu dzieci do szkół powracają do Kozienic zabierały po trasie mieszkańców oraz analogicznie w godzinach popołudniowych kiedy będą jechać po uczniów by mieszkańcy mieli możliwość powrotu do swych miejscowości. Rozważamy również inne, stabilniejsze rozwiązanie zadania, tj. samodzielną organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Kozienice, jest to jednak proces, który  wymaga zmian organizacyjnych, kadrowych oraz zabezpieczenia dużych środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy, co niewątpliwie może być wyzwaniem na kolejne lata.

Przewozy osób wykonywane są na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zgodnie z tą ustawą przedsiębiorcy posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu przewoźnika mogą realizować przewozy regularne osób na zasadach „wolnego rynku” i „konkurencyjności” po uzyskaniu od organu samorządowego (burmistrza, starosty lub marszałka), właściwego wg zasięgu terytorialnego linii komunikacyjnej, stosownego zezwolenia. Istotne jest, iż organ wydający zezwolenie nie ma kompetencji do narzucania przewoźnikom czasu odjazdu z przystanków, ani częstotliwości kursowania autobusów czy trasy linii komunikacyjnej. To przewoźnik – zazwyczaj po rozeznaniu rynku i analizie ekonomicznej – decyduje o linii komunikacyjnej na której zamierza prowadzić przewozy osób.

Sygnały o zakłóceniach w komunikacji pasażerskiej spowodowanej problemami ekonomicznymi PKS Sp. z o.o. zgłaszane są również do Starostwa Powiatowego w Kozienicach. PKS Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem samodzielnym i nie podlega żadnym przywilejom w stosunku do innych przedsiębiorców, a podmioty administracji publicznej nie sprawują funkcji nadzorczych w tym przedsiębiorstwie. Trudności ekonomiczne lokalnego przewoźnika powodują pewne zakłócenia w zaspokajaniu potrzeb przewozowych, lecz nie wykluczają możliwości korzystania przez społeczeństwo z komunikacji autobusowej. W powiecie kozienickim funkcjonuje oprócz PKS Sp. z o.o., osiemnastu przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego osób. Dysponują oni łącznie flotą autobusów co najmniej taką jaka posiadał dotychczas PKS w Kozienicach. W sytuacji wystąpienia „luki” w zaspokajaniu potrzeb przewozowych w komunikacji pasażerskiej są oni zainteresowani jej wypełnieniem jeśli walory ekonomiczne są korzystne. Jednak warunek rentowności linii komunikacyjnych jest istotny w jednakowym stopniu dla wszystkich przewoźników. Starostwo mając na uwadze dobro mieszkańców nieustannie śledzi i analizuje sytuację w zakresie komunikacji i podejmuje stosowne działania na miarę swoich kompetencji, w celu poprawy jej funkcjonowania. W szczególności są to działania informacyjne i usprawniające czynności administracyjne przy udzielaniu zezwoleń. Poruszana przez Burmistrza kwestia dowożenia uczniów jest również bardzo istotna z punktu widzenia Starostwa Powiatowego. Mieszkańcy powiatu sugerują, iż znaczna część młodzieży zamieszkałej na terenie powiatu kozienickiego nie korzysta z podległych nam szkół średnich, również z powodu trudności komunikacyjnych. Dlatego też, rozważymy od nowego roku szkolnego możliwość uruchomienia pilotażowego dowozu uczniów z terenu powiatu kozienickiego do Kozienic z możliwością korzystania z tych kursów również przez mieszkańców powiatu.


Aktualizacja (20.07.2018r.): Do Urzędu Miejskiego wpłynęła informacja o zamiarze uruchomienia regularnych przewozów osób na trasie Kozienice – Świerże Górne (przystanek Nowa Wieś), przez jednego z kozienickich przewoźników. Aby linia została uruchomiona przewoźnik, po sprawnym rozpatrzeniu sprawy przez kozienicką administrację, zobowiązany jest jeszcze uzyskać zezwolenie od Marszałka Woj. Mazowieckiego.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail: urzad@kozienice.pl IOD: iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 5e102f7c88975f310116812ac8d07bae
ban2bb.jpg 855ef28a8218976e8a68d56be1fe6719
ban3bb.jpg 6c6aa8fdc20519ee792af38afad1ea96