Kozienice - test.kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 688a35ae364c2dccb9a3fa2dffcdfd59
Zwyczajna XLI Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 26 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 13:00
[13-04-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2017r., poz.1875), zwołuję zwyczajną XLI Sesję Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 26 kwietnia 2018 roku. (czwartek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

 

 

Proponowany  porządek   S e s j i :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018,

4.2 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2018-2030,

4.3 podziału Gminy Kozienice na stałe obwody głosowania,

4.4 określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kozienice w 2018 roku,

4.5 ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Kozienice dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Kozienice, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji,

5. Sprawozdanie Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka za 2017 rok oraz przedstawienie potrzeb i problemów w zakresie pomocy społecznej na 2018 rok.

6.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad. 

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Kozienicach

(-) Mariusz Prawda

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 294c4cf50458d8206c98f731740afeff
ban2bb.jpg 1650cf2116ba307ccea4da69fd3ba77a
ban3bb.jpg b79253acfb9a77b418407bcd8eae715a