Kozienice - test.kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 8a13212a2f0a812f916d6fd890f84a07
Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku
[29-01-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2018r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2018 roku, w dniach od 30.01.2018r. do 16.02.2018r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu kozienickiego.

I. Kwalifikacja wojskowa w 2018r. obejmuje:

· mężczyzn urodzonych w 1999 roku;

· mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

· osoby urodzone w latach 1997-1998, którym:

a. została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b. została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

· kobiety urodzone w latach 1994-1999, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;

· osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

II. Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

· dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

· dokumentację medyczną - w przypadku jej posiadania (w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej);

· aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;

· dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
III. Kwalifikację wojskową dla osób zamieszkałych na stałe lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie gminy Kozienice przeprowadza:

Powiatowa Komisja Lekarska w Kozienicach, Al. Władysława Sikorskiego 10 (budynek przy bloku zakaźnym SP ZZOZ w Kozienicach), w dni powszednie od 09.02.2018r. do 19.02.2018r. - w dniu 19.02.2018r. stają kobiety.

IV. Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.  

 

V. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Mazowieckiego.

Osoby, wobec których oznaczona zostanie kategoria zdolności "A" lub "D" do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności "E") - nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej


Sprawy kwalifikacji wojskowej w Urzędzie Miejskim w Kozienicach prowadzi Wydział Polityki Społecznej, tel. 48 611-71-74.

Podstawy prawne:

-        Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.).
 
-        Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie  kwalifikacji wojskowej  (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1980 z późn. zm.).
  
-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 944).
 
-        Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 30 listopada 2017r.  w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2254).

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 10b67499472369d7a856207d89b8057d
ban2bb.jpg 8cf0c78422641531d403c558589447d0
ban3bb.jpg 3e933edd7ce025dc7a0775f78f17b08c