Kozienice - test.kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png 5e3b1355a5305454d16f349eedb1d49d
Zwyczajna XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 29 stycznia 2018 r. o godz. 13:00
[10-01-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2017r., poz.1875), zwołuję zwyczajną XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 29 styczeń 2018 roku. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

 

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Uchwalenie Budżetu Gminy Kozienice na rok 2018 rok;

4.1. Informacja Burmistrza  Gminy Kozienice o założeniach Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2018– 2030  oraz Budżetu Gminy Kozienice na 2018 rok.

4.2  Przedstawienie opinii RIO:

  • o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2018-2030,
  • o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Kozienice projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu.

4.3 Opinie Komisji stałych Rady;

4.4 Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok.

4.5 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

 na lata 2018-2030;

4.6 Podjęcie Uchwały Budżetowej dla Gminy Kozienice na rok 2018,

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      w Kozienicach

 

                                                                                                   Mariusz Prawda

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 6f179cc1e5d57768612c2c369e045a4e
ban2bb.jpg 1257187e4d9e1fc37ab7779dc050b377
ban3bb.jpg 0b48e344977fd9ea138afd1d17e7db00