Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg ed99c59b54ce6ac419bfa34d3e259c3d
kamera.jpg c54ec8bdf000bd9537e689e4b47658b0
szczepimy się.jpg 23cf493faef3385f9cf3b9b23392d2c3
Ogłoszenie o rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozienice na lata 2022-2030”.
[24-11-2021]
1 2 3 4 5 6 7 8

Ogłoszenie o rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych projektu

„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozienice na lata 2022-2030”.

 

Burmistrz Gminy Kozienice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozienice na lata 2022-2030”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz § 10 Uchwały Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 maja 2019 r., Burmistrz Gminy Kozienice zaprasza mieszkańców do zgłaszania opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanego projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozienice na lata 2022-2030”.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 02.12.2021 r. do 10.12.2021 r. do godz. 14.30.

1. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren Gminy Kozienice.

2. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Kozienice.

3. Forma konsultacji :

Pisemne lub elektroniczne składanie opinii, uwag i propozycji do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozienice na lata 2022-2030” na formularzu konsultacji.

4. Pisemne opinie, uwagi i propozycje dotyczące projektu dokumentu należy zgłaszać bezpośrednio poprzez:

- przekazanie formularza konsultacji do skrzynki dostępnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice,

- na adres: Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice,

- na e-mail: .

Wypełniony formularz należy złożyć z dopiskiem „Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” lub przesłać drogą elektroniczną z wyżej wymienionym dopiskiem na adres w nieprzekraczalnym  terminie do 10.12.2021 r. do godz. 14.30.

Opinie i uwagi mieszkańców złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Kozienice.

 Zarządzenie

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 40b7bbb71a1980de8f37c1808012b974
ban2bb.jpg 60594f43b6c3776254187dbb3aedb74a
ban3bb.jpg 186cad5dbea81390c1d2e39bde5747a6